Zobacz: Duda: kwota wolna od podatku - co najmniej osiem tysięcy zł >>

Ewentualne podniesienie kwoty wolnej od podatku wiąże się jednak z ograniczeniem wpływów do budżetu centralnego, jednostek samorządu terytorialnego oraz NFZ o ok. 20 mld zł rocznie, dlatego Komitet Podatkowy Pracodawców RP rozważa możliwe sposoby sfinansowania tej propozycji.

Zobacz: Skutki podniesienia kwoty wolnej od podatku >>

Najprostszym sposobem jest pokrycie ubytku dochodów sektora finansów publicznych poprzez emisję dodatkowego długu. Doprowadziłoby to jednak do wzrostu deficytu sektora finansów publicznych do ok. 3,7 proc. PKB w 2016 r., co spowodowałoby ponowne nałożenie na nasz kraj procedury nadmiernego deficytu. Dłuższe utrzymywanie salda fiskalnego na takim poziomie groziłoby również zachwianiem i tak kruchej stabilności polskich finansów publicznych.

Alternatywnym rozwiązaniem tego problemu byłoby obniżenie wydatków budżetowych. Zakładając, że budżet centralny zrekompensuje samorządom ubytek ich własnych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT, wszystkie wydatki budżetu państwa musiałyby zostać obniżone o ok. 5 proc. Mało realne byłoby bowiem ograniczenie cięć do jednej wybranej kategorii wydatków.

Kolejną możliwością na sfinansowanie podwyżki kwoty wolnej od podatku jest podniesienie innych podatków w celu pokryciu ubytku wpływów budżetu państwa oraz samorządów wynikających ze zwiększenia kwoty wolnej od podatku. W takim przypadku podstawowa stawka VAT musiałaby zostać podniesiona do 26,5 proc., lub też – przyjmując, że wzrost podatków nie zwiększy skali unikania opodatkowania – należałoby podnieść stawkę CIT do 33 proc.

Eksperci podatkowi Pracodawców RP widzę także możliwość uzyskania dodatkowych dochodów bez podnoszenia podstawowych stawek podatkowych. Likwidacja wszystkich ulg w PIT (włącznie z m.in. ulgą prorodzinną) lub podwyższenie preferencyjnych stawek VAT pozwoliłoby na pokrycie kosztów podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Ich zdanie, należałoby jednak porównać korzyści odniesione przez podatników z podniesienia kwoty wolnej od podatku ze stratami poniesionymi przez nich w wyniku podwyższenia podatków lub likwidacji ulg.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł