Nieszczelność systemu podatkowego to istotny problem polskich finansów publicznych; receptą na to...
PAP
14.07.2015
Sam fakt wydatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w darowiźnie na wpłaty na...
Michał Malinowski
14.07.2015
Wydatki w postaci składek na rzecz samorządu adwokackiego należy uznać za indywidualne wydatki...
Marek Jurek
14.07.2015
Biuro rachunkowe nie ma obowiązku rejestracji danych swoich pracowników i danych osobowych swoich...
Maciej Soprych
14.07.2015
Podział masy likwidacyjnej spółki z o.o. między wspólników nie jest odpłatnym zbyciem tego majątku...
Michał Malinowski
14.07.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoCzy oprogramowanie sprzętu komputerowego...
Maciej Soprych
14.07.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka dokonała eksportu, ale nie...
Dominik Klemens
14.07.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoKiedy powstanie przychód u pracownika z...
Krzysztof Klimek
14.07.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka rozlicza VAT zgodnie z art. 99...
Krzysztof Klimek
14.07.2015
Narzędzia oparte na ekonomii behawioralnej wpływają na poprawę dobrowolności wypełniania zobowiązań...
Jolanta Mazur
14.07.2015
Od 1 lipca 2015 r. od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej w formie depozytu pieniężnego złożonego...
Jolanta Mazur
14.07.2015
Zdaniem przedstawicieli branży hutniczej zwolnienie z podatku akcyzowego od energii elektrycznej...
PAP
14.07.2015
Transakcja za 1 zł nie musi obchodzić prawa jeżeli cena była uzasadniona względami ekonomicznymi,...
Michał Malinowski
13.07.2015
Strata w środkach obrotowych firmy może stanowić koszt podatkowy, o ile nie jest konsekwencją...
Jarosław Wowra
13.07.2015
Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu nie stanowią przychodu z tytułu najmu i nie mogą...
Michał Malinowski
13.07.2015
Okres wakacyjny to czas, kiedy wielu podatników uruchamia lub wznawia swoją działalność, a...
Redakcja Wolters Kluwer
13.07.2015
Prawo fiskusa do zaniechania sprawdzenia prawidłowości samoobliczenia podatku w deklaracji, w...
Michał Malinowski
13.07.2015
Podczas ostatniego posiedzenia senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o...
Katarzyna Bogucka
13.07.2015
Rozwiązania wspierające inwestycje w działalność badawczo-rozwojową winny zostać wprowadzone co...
Jolanta Mazur
13.07.2015
Podnoszenie dochodów rolników poprzez państwowe wsparcie finansowe grup producenckich, bywa...
Jolanta Mazur
13.07.2015
Wprowadzenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do grupy jednostek objętych stabilizującą regułą...
Jolanta Mazur
13.07.2015
Pytanie we wrześniowym referendum, dotyczące rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika będzie...
PAP
13.07.2015
Do zadań administracji podatkowej dołączy pobór niepodatkowych należności budżetu, w tym mandatów -...
PAP
10.07.2015
Instytucje gospodarki budżetowej poszczególnych resortów będą musiały prowadzić bardziej...
PAP
10.07.2015
Ulgi podatkowe na tworzenie i prowadzenie żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli przyzakładowych...
PAP
10.07.2015
Wynajem jednego z pokojów w odziedziczonym lokalu, do którego zastosowano ulgę mieszkaniową nie...
Michał Malinowski
10.07.2015
Wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść podatników - taki ma być skutek uchwalonej w piątek przez...
PAP
10.07.2015
Począwszy od 1 lipca 2015 r. przedsiębiorcy, którzy użytkują samochody osobowe w ramach tzw. użytku...
Inny
10.07.2015
Spółki węglowe mogą przekazywać swoje nieruchomości docelowo gminom, najpierw jednak powinien je...
PAP
10.07.2015
Dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu świadczenia usług transportowych z wykorzystaniem...
Jolanta Mazur
10.07.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski