Za pomocą Kalkulatora na portalu SprawdzPodatki.pl każdy użytkownik może wygenerować swój własny, spersonalizowany Rachunek od Państwa. Celem tego jest pokazanie, że płacone przez nas podatki i wydatki publiczne to dwie strony tej samej monety. Dlatego nie można odpowiedzialnie dyskutować o obniżeniu podatków, bez równoczesnego ograniczenia wydatków i analogicznie – nie można mówić o wzroście wydatków publicznych bez podnoszenia podatków.

Poza podatkiem PIT nasza płaca jest obciążona różnego rodzaju składkami. Przykładowo w 2014 roku osoba zarabiająca niewiele ponad pensję minimalną tj. około 1700 zł do ręki w rzeczywistości otrzymywała 1250 zł, choć pracodawca za jej pracę musiał zapłacić 2040 zł, z czego prawie 800 zł wydał na podatki i składki.
Kalkulator FOR pozwala wykonać podobne wyliczenia dla dowolnych zarobków netto z przedziału 100-20.000 zł miesięcznie. PIT i różnego rodzaju składki to nie wszystkie podatki, które płacimy. Po wpisaniu orientacyjnej wielkości miesięcznych wydatków na różne dobra i usługi Kalkulator pozwala także oszacować ile w cenie towarów przez nas kupowanych płacimy VAT i akcyzy.

Znając orientacyjną sumę podatków i składek, które odprowadzamy możemy przyjrzeć się temu na co państwo polskie wydaje tak pozyskane środki. Symbolicznie każdą złotówkę, którą oddajemy państwu możemy podzielić proporcjonalnie do struktury wydatków publicznych. Ich pierwszą i największą pozycją są emerytury i renty, które stanowią niemal jedną trzecią wydatków. Oznacza to, że z każdej złotówki, którą płacimy w podatkach i składkach ponad 30 groszy przeznaczone jest na emerytury i renty; kolejnymi pozycjami są edukacja (11 groszy), służba zdrowia (10 groszy) oraz transport, w tym przede wszystkim budowa dróg (prawie 7 groszy).

Dzięki Kalkulatorowi można sprawdzić, jak proporcje wydatków publicznych mają się do naszych indywidualnych dochodów. Przykładowo, jeśli płaca omawianej osoby zarabiającej 2800 zł netto miesięcznie, była obciążona kwotą 1900 zł różnego rodzaju składek i podatków, to te 1900 zł zawiera m.in. 578 zł, które zostaną przeznaczone na renty i emerytury, 216 zł na edukację, 198 zł na służbę zdrowia. Warto również zauważyć, że taka osoba na administrację zapłaci 97 zł, a na koszty obsługi długu 96 zł.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego