Termin ten dotyczy również tych osób, które w 2014 roku uzyskały przychody ze sprzedaży papierów wartościowych i ze zbycia nieruchomości.

Zobacz: PIT 2014: pamiętaj o rozliczeniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości >>

Niedopełnienie obowiązku złożenia zeznania w terminie i zapłaty wynikającego z niego ewentualnego podatku może wiązać się z licznymi konsekwencjami na gruncie przepisów kodeksu karnego-skarbowego, jak również tych określonych w ustawie Ordynacja podatkowa z odsetkami od zaległości podatkowej włącznie. Równie ważny jest wybór odpowiedniego formularza. Oprócz najbardziej popularnego PIT-37, w którym należy uwzględnić m.in. dochody ze stosunku pracy, podatnicy, w zależności od poszczególnych źródeł przychodów, mają do wyboru formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub też, w przypadku sprzedaży nieruchomości, PIT-39 – mówi Andrzej Marczak, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

Z roku na rok rośnie liczba podatników przekazujących 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego, co wynika przede wszystkim z dużej świadomości prospołecznej Polaków oraz ze skuteczności komunikatów zachęcających do przekazywania 1 proc. podatku. Z prawno-podatkowego punktu widzenia przekazanie 1 proc. podatku nie wiąże się z ponoszeniem żadnych dodatkowych wydatków – jest to wyłącznie skorzystanie z możliwości rozdysponowania państwowych pieniędzy w postaci 1 proc. swojego podatku należnego. Nie ma to więc nic wspólnego z darowizną, w ramach której podatnik musi ponieść dodatkowe wydatki, aby móc odliczyć ją od swojego dochodu – dodaje Mateusz Kobyliński, dyrektor w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Zobacz: Mały przedsiębiorca też może przekazać 1 proc. podatku >>

Do najbardziej popularnych ulg podatkowych, z których można skorzystać rozliczając się za 2014 rok, tak jak w latach poprzednich, należą przede wszystkim ulga prorodzinna, ulga internetowa i ulga rehabilitacyjna. W przypadku ulgi prorodzinnej możliwe jest dodatkowo ubieganie się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi. Takie działanie ma na celu pomoc rodzinom, które zarabiają na tyle mało lub mają na tyle dużą liczbę dzieci, że nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym. Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej uzależniona jest w głównej mierze od dochodów podatnika oraz liczby posiadanych przez niego dzieci. W przypadku osoby będącej singlem, wdowcem lub rozwodnikiem i wychowującej jedno dziecko odliczenie takie jest możliwe wyłącznie, gdy dochody podatnika nie przekraczają kwoty 56 000 zł, a w przypadku osoby będącej w związku małżeńskim, łączny dochód małżonków nie jest wyższy niż 112 000 zł – uzupełnia Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Zobacz: W 2015 r. ulgi podatkowe na dzieci na nowych zasadach >>

Więcej informacji na stronie kpmg.com/pl/RozliczeniePIT