Jak podaje Internetowy Instytut Badań Rynkowych, ponad 97 proc. internautów posiada przynajmniej jedno konto mailowe, z którego regularnie korzysta, a 75 proc. robi to każdego dnia. Badania wskazują, że aż 65 proc. użytkowników sieci uważa pocztę elektroniczną za najważniejszą formę komunikacji.

Warto korzystać z mailingu w kontaktach z klientami kancelarii, ponieważ w przypadku wysyłania wiadomości do osób, z którymi współpracujemy i które dobrowolnie udostępniły nam swoje adresy, ryzyko usunięcia lub nie otwarcia wiadomości jest znacznie niższe, niż w przypadku mailingu kierowanego do potencjalnych klientów.

Jeśli na stworzenie własnego, autorskiego newslettera dla klientów nie mamy czasu, ochoty lub środków, warto zastanowić się nad alternatywnym rozwiązaniem. Analizując interpretacje i orzecznictwo podatkowe, a także informacje o planowanych lub już obowiązujących zmianach w prawie (co z pewnością każdy, mniej lub bardziej regularnie, czyni), wystarczy wynotować te informacje, które mogą zainteresować naszych klientów. Wybrane wiadomości najlepiej posegregować tematycznie (jeśli dotyczą większości klientów – np. zmiany w zakresie fakturowania) lub z podziałem na branże (np. obowiązek podatkowy w VAT w usługach budowlanych). Najskuteczniejszy mailing to taki, który jest dopasowany do potrzeb i specyfiki odbiorców, czyli zawiera takie informacje, które mogą być dla nich przydatne.

Dobór tematyki to pierwszy warunek sukcesu w e-mail marketingu – drugi – równie istotny, to właściwie skonstruowana treść i układ tekstu. Długie informacje, choćby były świetnie napisane i bardzo ciekawe, ale nieprzystępne wizualnie - nie przyciągną uwagi czytelnika. Dzisiaj niewielu z nich ma na tyle czasu i cierpliwości, aby do końca przeczytać artykuł, który jest jednostajnym tekstem. Intrygujący, „chwytliwy” tytuł (temat wiadomości) w znacznej mierze decyduje o tym, czy ktoś kliknie w artykuł (otworzy maila). W konstrukcji tekstu pomocna jest reguła odwróconej piramidy, czyli to najważniejsze umieszczamy na początku, a dalej stopniowo uszczegóławiamy przekaz. Po tytule najważniejszy jest lead (od leader tekst), czyli pierwszy akapit, po lekturze którego odbiorca podejmuje decyzję – czytać dalej, czy nie. Konkretne śródtytuły, podział tekstu na akapity, elementy graficzne (zdjęcia, grafiki, zestawienia), a także zróżnicowanie tekstu przez wyróżnienia, pogrubienia czy wypunktowania znacznie zwiększają szansę na zainteresowanie czytelnika naszą informacją.

Dostarczanie wiedzy, to doskonały sposób na budowanie długofalowych relacji i zwiększenie lojalności z klienta, a promocja kancelarii to tylko jedna z korzyści e-mail marketingu. W przypadku usług profesjonalnych równie ważna jest edukacja i komunikacja.

W opracowaniu wykorzystano dane i informacje ze strony http://freshmail.pl