To drugi tekst jednolity ustawy z 21 czerwca 1996 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) ustawą z 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
2) ustawą z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
3) ustawą z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
4) ustawą z 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw
5) ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
6) ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 30 marca 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa