Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 22 maja 2015 r.

W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się podatniczka, która obecnie jest w drugim związku małżeńskim. Z pierwszego związku ma jedno dziecko, nad którym sprawuje pełną opiekę. Obecny mąż jest wdowcem z dwójką małoletnich dzieci. Dochód podatniczki za 2014 r. wyniósł blisko 35 tys. zł. Zeznanie za 2014 r. podatniczka rozlicza wspólnie z obecnym mężem. Były mąż nie korzysta z odliczenia ulgi na ich dziecko. Podatniczka chciałaby skorzystać z odliczenia na trzecie dziecko, z tej racji, że razem z mężem wychowują wspólnie troje dzieci przez cały rok. Zapytała więc fiskusa, czy może to zrobić dokonując wspólnego rozliczenia.

Sama uważa, że wraz z mężem ma prawo do skorzystania z podwyższonej kwoty ulgi z tytułu wychowywania trzeciego dziecka, ponieważ troje dzieci wychowywali wspólnie przez cały rok, nie różnicując ich w żaden sposób, starając się zaspokoić ich potrzeby materialne i edukacyjne w równym stopniu.

Fiskus się nie zgodził. Uznał, że dzieci z poprzednich związków podatniczki i jej męża nie zostały przysposobione. Zatem podatniczka wykonuje władzę rodzicielską w stosunku do jednego małoletniego dziecka z poprzedniego związku, a jej obecny mąż wykonuje władzę rodzicielską w stosunku do dwójki swoich małoletnich dzieci, również z poprzedniego związku. Tym samym podatniczce przysługuje jedynie ulga z tytułu wychowywania jednego małoletniego dziecka z jej poprzedniego związku (o ile łączne jej dochody i jej obecnego męża nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 tys. zł). Nie przysługuje jej natomiast ulga z tytułu wychowywania dwójki małoletnich dzieci jej obecnego męża, gdyż w stosunku do tych dzieci podatniczka nie posiada władzy rodzicielskiej.

Samo wychowywanie trójki dzieci nie przesądza o posiadaniu prawa do zastosowania ulgi z tytułu wychowywania trzeciego dziecka. Podatnik ma prawo odliczyć ulgę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską (lub pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę, jako rodzina zastępcza). Skoro więc podatniczka wykonuje władzę rodzicielską tylko w stosunku do jednego dziecka, to w zeznaniu podatkowym nie ma prawa do odliczenia ulgi na troje dzieci.

Zobacz też: W 2015 r. ulgi podatkowe na dzieci na nowych zasadach >>

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 maja 2015 r., sygn. akt IBPBII/1/4511-143/15/ASz

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł