Jak czytamy w uzasadnieniu projektu przewidziane zmiany związane są przede wszystkim z wprowadzoną do ustawy o doradztwie podatkowym możliwością zwalniania kandydata z części pisemnej egzaminu, w związku z ukończeniem kierunku studiów, którego program kształcenia był przedmiotem umowy zawartej przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego z uczelnią. Pozostałe projektowane zmiany mają na celu usprawnienie organizacji i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego, a także przyznanie wynagrodzenia za niektóre czynności wykonywane przez członków Komisji Egzaminacyjnej w ramach procedury egzaminacyjnej oraz doregulowanie kwestii przysługującego członkom Komisji Egzaminacyjnej zwrotu kosztów podróży związanych z pracami w tej Komisji.

Zobacz też: Komisja Egzaminacyjna ustaliła wytyczne w sprawie umów z uczelniami >>

Stanowiskiem z 31 lipca 2015 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wniosła swoje uwagi do projektu rozporządzenia. Rada proponuje m.in., aby informacje dla potencjalnych kandydatów na doradców podatkowych o zawarciu umowy pomiędzy Państwową Komisją Egzaminacyjną do spraw Doradztwa Podatkowego a uczelnią wyższą były publikowane przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego, w formie zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego, jako np. wykaz aktualnych umów, które zawarto z określonymi uczelniami. KRDP w swoim stanowisku zwraca uwagę, że rozporządzenie nie przewiduje wynagrodzenia za weryfikację i aktualizację pytań i casusów, podczas gdy nakład pracy na weryfikację stanu prawnego i merytorycznego pytań jest znacznie większy, niż przygotowanie nowych pytań. Uwagi dotyczą też niektórych zapisów dotyczących zwrotu kosztów podróży samochodem.

Projektowane rozporządzenie jest opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a pełna treść stanowiska KRDP w serwisie internetowym KIDP.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł