Usługa „e-Klient SC" obejmuje m.in. centralizację obsługi procesu rejestracji podatników akcyzy oraz powiadamiania organów podatkowych o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, tj.:

- zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R),

- zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z),

- powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy,

- powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy,

- powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot tytoniowy.

Szczegółowe informacje dotyczące usługi dostępne są na stronie resortu finansów.