W poniedziałek rząd zajmie się wstępnym projektem budżetu na 2016 r. - przewiduje porządek obrad...
PAP
07.09.2015
Ekonomiczne władztwo nad rzeczą nie łączy się w każdym przypadku z pozostawaniem tej rzeczy w...
Michał Malinowski
04.09.2015
Od 1 października 2015 r. Izba Celna w Krakowie będzie właściwa na terytorium całego kraju do...
Jolanta Mazur
04.09.2015
Odpowiadając tak na referendalne pytanie ws. finansowania partii politycznych można być zarówno za...
PAP
04.09.2015
Zmiany w wysokości uprzednio zadeklarowanego dochodu powinny być dokonywane za pośrednictwem...
Dominik Klemens
04.09.2015
Dla zwolnienia podatkowego z tytułu darowizny pomiędzy najbliższymi bez znaczenia pozostaje fakt,...
Michał Malinowski
04.09.2015
Coraz więcej pracodawców obok wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę stosuje inne sposoby...
Redakcja Wolters Kluwer
04.09.2015
Termin przedawnienia się kosztów egzekucyjnych dotyczących zaległości podatkowych przedawnia się z...
Artur Kowalski
04.09.2015
Rozliczenia z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy, wpłat dziennych oraz zwrotu akcyzy...
Jolanta Mazur
04.09.2015
Na zmianach w polityce podatkowo-świadczeniowej wprowadzonych w trakcie ostatnich dwóch kadencji...
PAP
04.09.2015
KPMG w Polsce opublikował Biuletyn Rachunkowości, który przedstawia główne zmiany w zakresie...
Michał Topulniak
04.09.2015
Specjalne ulgi w podatkach dochodowych na tworzenie przyzakładowych żłobków, klubów dziecięcych i...
Jolanta Mazur
04.09.2015
Listonosz może zostawić zawiadomienie o awizowaniu przesyłki przy wejściu na posesję, gdy dostęp do...
Michał Malinowski
04.09.2015
Minister fnansów powołał Romana Kucharczyka wicedyrektora Izby Skarbowej w Katowicach na...
Jolanta Mazur
03.09.2015
Resort finansów czeka na ocenę funkcjonowania obowiązujących od stycznia br. przepisów dot....
Jolanta Mazur
03.09.2015
Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na wrześniowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych...
Inny
03.09.2015
Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, ustawa o rachunkowości wymaga, żeby...
Tadeusz Waślicki
03.09.2015
Aby dany wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi być prawidłowo...
Marek Jurek
03.09.2015
W przypadku stacji narciarskiej opodatkowaniu podlegają wszystkie elementy wyciągu tworzące całość...
Michał Malinowski
03.09.2015
Parlament wprowadził już do Ordynacji podatkowej zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść...
PAP
03.09.2015
Usługi wykonywane przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności...
Jolanta Mazur
03.09.2015
Wiele wskazuje na to, że 2015 będzie ostatnim rokiem, w którym w Polsce obowiązują stosunkowo...
Inny
03.09.2015
Działania marketingowe kancelarii podatkowej, które służą budowaniu silnej, czyli rozpoznawalnej i...
Joanna Polańska-Solarz
03.09.2015
Doradca podatkowy
Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego są zawarte w ustawie o doradztwie podatkowym,...
Joanna Polańska-Solarz
03.09.2015
Doradca podatkowy
Remonty ulic, budowa parkingów, oświetlenia a także placów zabaw dla psów - znalazły się wśród...
PAP
03.09.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoSpółka cywilna zajmująca się budową...
Tadeusz Waślicki
02.09.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoDokonujemy transakcji w euro. Z rachunku...
Artur Kowalski
02.09.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoPodatnik świadczy usługi leasingu...
Marek Jurek
02.09.2015
Niskocenną inwestycję w instalację gazową można zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodu...
Krzysztof Klimek
02.09.2015
Ministerstwo uwzględniło co drugą ze zgłoszonych przez Pracodawców RP uwag do założeń Ordynacji...
Inny
02.09.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski