Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego skierowany do Trybunału w Luksemburgu został...
Rafał Bujalski
07.09.2015
W poniedziałek do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy tworzącej podstawy prawne, które umożliwią...
Jolanta Mazur
07.09.2015
Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) oraz Komitet Standardów...
Michał Topulniak
07.09.2015
Resort finansów w projekcie budżetu na przyszły rok uwzględnił wpłatę zysku z NBP w kwocie 3,2 mld...
PAP
07.09.2015
Jako koszt uzyskania przychodu powinna być potraktowana cała należność wynikająca z faktury na...
Krzysztof Kamiński
07.09.2015
Obowiązek rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika obowiązuje organy władzy publicznej od...
PAP
07.09.2015
Sprzedaż samochodów do firm w ostatnich miesiącach rośnie w tempie 20-proc. Zwiększa się także ich...
Inny
07.09.2015
Kraje UE nie poprawiły ściągalności VAT, tzw. luka w VAT wyniosła w 2013 r. 168 mld euro, co...
PAP
07.09.2015
W sumie 57 projektów, spośród 105 zgłoszonych, rywalizować będzie o poparcie mieszkańców w ramach...
PAP
07.09.2015
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w piątek korzystne dla województwa mazowieckiego wyroki sądu...
PAP
07.09.2015
W poniedziałek rząd zajmie się wstępnym projektem budżetu na 2016 r. - przewiduje porządek obrad...
PAP
07.09.2015
Ekonomiczne władztwo nad rzeczą nie łączy się w każdym przypadku z pozostawaniem tej rzeczy w...
Michał Malinowski
04.09.2015
Od 1 października 2015 r. Izba Celna w Krakowie będzie właściwa na terytorium całego kraju do...
Jolanta Mazur
04.09.2015
Odpowiadając tak na referendalne pytanie ws. finansowania partii politycznych można być zarówno za...
PAP
04.09.2015
Zmiany w wysokości uprzednio zadeklarowanego dochodu powinny być dokonywane za pośrednictwem...
Dominik Klemens
04.09.2015
Dla zwolnienia podatkowego z tytułu darowizny pomiędzy najbliższymi bez znaczenia pozostaje fakt,...
Michał Malinowski
04.09.2015
Coraz więcej pracodawców obok wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę stosuje inne sposoby...
Redakcja Wolters Kluwer
04.09.2015
Termin przedawnienia się kosztów egzekucyjnych dotyczących zaległości podatkowych przedawnia się z...
Artur Kowalski
04.09.2015
Rozliczenia z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy, wpłat dziennych oraz zwrotu akcyzy...
Jolanta Mazur
04.09.2015
Na zmianach w polityce podatkowo-świadczeniowej wprowadzonych w trakcie ostatnich dwóch kadencji...
PAP
04.09.2015
KPMG w Polsce opublikował Biuletyn Rachunkowości, który przedstawia główne zmiany w zakresie...
Michał Topulniak
04.09.2015
Specjalne ulgi w podatkach dochodowych na tworzenie przyzakładowych żłobków, klubów dziecięcych i...
Jolanta Mazur
04.09.2015
Listonosz może zostawić zawiadomienie o awizowaniu przesyłki przy wejściu na posesję, gdy dostęp do...
Michał Malinowski
04.09.2015
Minister fnansów powołał Romana Kucharczyka wicedyrektora Izby Skarbowej w Katowicach na...
Jolanta Mazur
03.09.2015
Resort finansów czeka na ocenę funkcjonowania obowiązujących od stycznia br. przepisów dot....
Jolanta Mazur
03.09.2015
Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na wrześniowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych...
Inny
03.09.2015
Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, ustawa o rachunkowości wymaga, żeby...
Tadeusz Waślicki
03.09.2015
Aby dany wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi być prawidłowo...
Marek Jurek
03.09.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski