2 września 2015 r. minister finansów podpisał zarządzenie nr 59 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Biura Krajowej Informacji Podatkowej, realizując tym samym przepis art. 57 ust. 2 - 4 ustawy o administracji podatkowej, który wszedł w życie 1 września 2015 r.

Zobacz: Ustawa o administracji podatkowej opublikowana >>

Do zadań pełnomocnika, który będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy wyodrębnionej komórki organizacyjnej Izby Skarbowej w Katowicach należy:
- opracowanie i aktualizowanie zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem BKIP
- opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych i innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia działalności Biura oraz monitorowanie procesów ich wdrożenia;
- dokonywanie wymaganych przepisami prawa czynności rejestracyjnych, ewidencyjnych oraz z zakresu prawa pracy związanych z utworzeniem Biura;
- opracowanie harmonogramu realizacji zadań związanych z jego organizacją i funkcjonowaniem;
- sporządzenie projektu planu finansowego na rok 2016;
- monitorowanie realizacji zadań zgodnie z harmonogramem oraz przekazywanie ministrowi finansów publicznych informacji dotyczących bieżącego stanu ich wdrożenia.

Akt reguluje również współpracę pełnomocnika z komórkami organizacyjnymi obsługującymi ministra finansów i z innymi jednostkami organizacyjnymi resortu finansów.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa