Zobacz: VAT od usług elektronicznych w miejscu konsumpcji >>

Ministerstwo, które zwróciło się o wstępna analizę tych regulacji m. in. do Konfederacji Lewiatan, zainteresowane jest:

- oceną wsparcia przedsiębiorców ze strony resortu (zapewnienia dostępu do informacji o wprowadzonych zmianach, opracowania w tym celu wyjaśnień lub podjęcia przedsięwzięć ułatwiających przygotowanie się do wprowadzonych zmian),

- oceną efektywności systemu MOSS wraz ze wskazaniem ewentualnych utrudnień, które - zdaniem przedsiębiorców - zwiększyłyby obciążenia administracyjne prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,

- wskazaniem ewentualnych trudności w stosowaniu przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,

- wskazaniem, czy znane są przypadki, gdy z konkretnych przyczyn związanych z nowymi rozwiązaniami przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia tych trzech kategorii usług nie skorzystali / nie korzystają z możliwości rozliczenia tych usług za pośrednictwem MOSS lub wręcz zrezygnowali ze świadczenia tych usług na rzecz konsumentów unijnych od tego roku. Istotna jest wiedza o skali tego zjawiska.

Odpowiedzi mają posłużyć do oceny funkcjonowania nowych rozwiązań pod kątem ich rozszerzenia w przyszłości w ramach unijnej koncepcji dedykowanej rynkowi cyfrowemu.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Komentarz 2015
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł