Podstawowym celem uchwalonej 23 lipca 2015 r. ustawy jest wyeliminowanie sytuacji, w której gmina występująca jako podmiot prawa publicznego, pobiera podatek od nieruchomości „od siebie samej”, czyli od gminy jako podmiotu prawa cywilnego.

Nowelizacja wprowadza zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Zobacz: Nieruchomości gminy bez podatku >>

Wprowadzenie przewidzianego w ustawie zwolnienia będzie miało wpływ na sposób wyliczania części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin. Wielkości wynikające z gminnej deklaracji podatkowej są bowiem uwzględniane przy wyliczaniu wskaźnika dochodów podatkowych.

Ustawa z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U., poz. 1283) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Informqacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego