Z tej ogólnej liczby, 544 784 zeznań złożyli podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. W 10 000 zeznań podatnicy tej grupy wykazali dodatkowo przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, niezawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast 416 063 zeznań złożyli podatnicy, którzy wybrali tę formę opodatkowania wyłącznie dla przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, niezawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w zeznaniach za 2014 rok wykazali przychód w łącznej kwocie 42 973 052 tys. zł. Z tego 35 452 508 tys. zł stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a 7 520 544 tys. zł stanowił przychód z tytułu umowy najmu i podobnych niezawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

Wg danych z rozliczenia za ubiegły rok. najwyższą wartość przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej stanowiły:
1) przychody m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej, opodatkowane wg stawki 5,5 proc. (17 808 169 tys. zł),
2) przychody z działalności usługowej, opodatkowane wg stawki 8,5 proc. (9 515 200 tys. zł),
3) przychody z działalności gastronomicznej i usługowej w zakresie handlu, opodatkowane wg stawki 3 proc. (8 153 437 tys. zł).

Przychody z tytuł u umowy najmu i umów o podobnym charakterze, opodatkowane wg stawki 8,5 proc., uzyskane przez podatników nieprowadzących działalności gospodarczej, wyniosły 7 351 858 tys. zł i były o 12,4 proc. wyższe od przychodów z poprzedniego roku.

Infopochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł