Obecnie nie ma konkretnego terminu do sporządzenia dokumentacji – trzeba ją przedstawić w ciągu 7 dni od żądania organu. Nie ma obowiązku corocznego raportowania w zakresie cen transferowych. Obowiązkowa jest tylko część opisująca samą transakcję (analiza funkcjonalna), a część dotycząca wykazania rynkowości przyjętych cen (analiza ekonomiczna, benchmarking) już nie. Progi, po przekroczeniu których należy stworzyć dokumentację dotyczą samych transakcji, a nie przychodów czy kosztów danego podmiotu.

Wszystko to może zmienić się w 2016 roku. 21 lipca 2015 roku projekt ustawy nowelizującej głównie ustawy o CIT i PIT został przesłany przez rząd do sejmu. Większość propozycji zmian dotyczy właśnie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zobacz: Zmiany w dokumentowaniu cen transferowych dopiero od 2017 roku >>

Wedle projektu:
• Wprowadzony zostanie jednolity próg, po przekroczeniu którego należy stworzyć dokumentację dotyczącą samych transakcji. Zastąpić to ma obecnie istniejące progi – odmienne dla każdego rodzaju transakcji.
• Wprowadzony zostanie termin do sporządzenia dokumentacji.
• Dokumentację będzie trzeba też przygotować dla kolejnego roku podatkowego, nawet jeśli w tym kolejnym roku nie zostanie przekroczony wskazany próg.
• Nastąpi znaczne rozszerzenie zakresu wymaganej dokumentacji.
• Analiza ekonomiczna stanie się obowiązkową częścią dokumentacji.
• Dokumentacja będzie wymagała okresowych przeglądów – raz do roku, a analiza ekonomiczna raz na trzy lata.
• Nałożenie obowiązku składania dokumentacji w urzędzie skarbowym, najpóźniej do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok.

Propozycję wprowadzenia znacznie bardziej rygorystycznych zasad dotyczących cen transferowych należy rozpatrywać w kontekście sposobu analizy dokumentacji cen transferowych przez organy podatkowe. Organy podatkowe uznają, że dana spółka posiada dokumentację, o ile ta spełnia wszystkie wymogi. Zatem częściowe spełnianie wymogów nie jest oceniane jako częściowe wypełnienie obowiązków, lecz jako niespełnienie obowiązków, co grozi zastosowaniem do ewentualnego dodatkowego dochodu 50 proc. stawki podatku.

Wojciech Garczyński, ekspert Baker Tilly

Dowiedz się więcej z książki
Ceny transferowe. Mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł