Projekt wprowadza odpowiednie rozwiązania prawne wynikające ze związania Polski porozumieniem wykonawczym do umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącym zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanym 27 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

Siłom zbrojnym USA przebywającym na terenie Polski przysługuje, co do zasady, zwolnienie od podatku z tytułu nabycia towarów i usług przeznaczonych do wyłącznego użytku tych sił lub tez do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej (tzw. zwolnienie bezpośrednie), tj. stawka podatku 0 proc., na podstawie przepisów rozporządzenia ministra finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Projektowane rozporządzenie umożliwia natomiast siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych i wykonawcom kontraktowym tych sił zwrócenie się o zwrot VAT w gdy dojdzie do konieczności jego zapłaty w związku z wystawieniem faktury z wykazanym podatkiem (tzw. zwolnienie pośrednie).

Zwrot podatku będzie następował na wniosek składany do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Przepisy rozporządzenia określają dane jakie powinien zawierać składany kwartalnie wniosek oraz listę dokumentów towarzyszących wnioskowi o zwrot podatku. Zwrot dokonywany będzie w złotówkach na rachunek wskazany we wniosku, co do zasady, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania przez organ skarbowy.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł