Będą to wnioski wszczynające postępowania w sprawach:
- określenia długu celnego i procedury celnej po zwolnieniu towarów (dotyczy tylko dopuszczenia do obrotu, wywozu i powrotnego wywozu);
- o zwrot nadpłaty podatku od gier;
- o zwrot nadpłaty podatku akcyzowego;
- o zwrot akcyzy;
- udzielenia ulg w spłacie zobowiązań.

Jak przypomniano w komunikacie, usługa e-Wnioski pozostaje na razie alternatywnym sposobem składania wniosków w stosunku do obecnego sposobu składania w formie papierowej. Oznacza to, że przedsiębiorca może wybrać, czy złoży wniosek za pośrednictwem tej usługi e-Wnioski, czy też złoży go w formie papierowej.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego