Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby. Od września wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi. Pracownicy Administracji Podatkowej będą przyjmować tam podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, informować podatników o ich prawach i obowiązkach.

Zobacz: Prezydent podpisał ustawę o administracji podatkowej >>

Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług Administracji Podatkowej, Służby Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe przedsiębiorcy będą mogli m.in. złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy, a także złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe).

Pilotażowo, od 1 września mikroprzędsiębiorca w centrach obsługi będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika, który udzieli mu informacji w zakresie wypełniania deklaracji podatkowych (także składanych elektronicznie), pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach. Asystent przekazywać będzie osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą informacje na temat przepisów prawa podatkowego, w tym dotyczące uprawnień przysługujących podatnikom i udzielać informacji o ubezpieczeniach społecznych czy też podatku akcyzowym.

Zobacz: Pierwsi asystenci podatnika już we wrześniu >>

Asystent podatnika zostanie wyznaczony na wniosek podatnika i będzie realizować swoje zadania przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa