Z wnioskiem o interpretację wystąpił podatnik, który w 2004 r. rozwiódł się z żoną. Wnioskodawca nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi.

Była żona podatnika wraz z dziećmi od 11 lat przebywa na stałe poza granicami Polski. Natomiast podatnik mieszka w Polsce, a kontakt z dziećmi utrzymuje m.in. poprzez organizowanie ich pobytów w Polsce.

Zdaniem wnioskodawcy w latach 2009-2014 miał prawo do korzystania z ulgi prorodzinnej.

Zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – w brzmieniu obowiązującym w latach 2009-2011 – dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom. Skoro podatnik nie został jej pozbawiony i czynnie opiekował się dziećmi, nawet mimo ich wyjazdu, to miał prawo do ulgi.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 sierpnia 2015 r., sygn. IBPB-2-1/4511-203/15/AD

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł