Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca pobiera rentę chorobową z tytułu niezdolności do pracy w Polsce. Z uwagi na fakt, że pracował przez 5 lat na Wyspach Brytyjskich i tam odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne, przyznano mu zasiłek dochodowy dla osób niezdolnych do pracy oraz dodatek w wyższej stawce do zasiłku dochodowego dla osób niezdolnych do pracy – składnik zapomogowy.

Zasiłek oraz składnik zapomogowy zostały przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Są one rodzajem świadczenia będącego odpowiednikiem polskich świadczeń rodzinnych przyznawanych na podstawie ustawy z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych świadczenia otrzymywane przez wnioskodawcę mającego nieograniczony obowiązek w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Organ podatkowy stwierdził więc, że przedmiotowe świadczenia jako wypłacane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii, są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji od przedmiotowych świadczeń nie powinny zostać pobierane zaliczki na podatek dochodowy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 2015 r., IBPB-2-1/4511-194/15/DP

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł