W odpowiedzi na oczekiwania społeczne dotyczące poprawy relacji pomiędzy podatnikami i administracją podatkową, resort finansów przygotował projekt Koncepcji zapewnienia wysokiego poziomu dobrowolności wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników.

Zgodnie z tym dokumentem, uzyskanie jak najwyższego poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych uzależnione jest w dużej mierze od sprawności funkcjonowania samej administracji podatkowej. Konieczne jest, z jednej strony zapewnienie jak najwyższego poziomu obsługi podatników rzetelnych, przestrzegających obowiązujących przepisów prawa oraz regulujących terminowo i we właściwej wysokości swoje zobowiązania względem budżetu państwa. Przyjęte przez administrację podatkową procedury postępowania, jak również jednolitość stosowania obowiązującego prawa podatkowego, powinny umożliwić prostą i właściwą realizację obowiązków przez grupę rzetelnych podatników.

Zobacz: Administracja podatkowa ma wspierać i chronić uczciwych podatników >>

Z drugiej strony administracja podatkowa musi mieć na uwadze kategorię podatników, którzy umyślnie i z premedytacją naruszają obowiązujące przepisy prawa podatkowego, a w rezultacie zaniżają swoje zobowiązania podatkowe, bądź też w ogóle nie rozliczają się z budżetem państwa. W odniesie do tej grupy niezbędne jest stosowanie bardziej restrykcyjnych form oddziaływania obejmujących w szczególności kontrole podatkowe lub postępowania karne skarbowe. Tacy podatnicy swoim niezgodnym z prawem działaniem powodują nie tylko powiększanie się istniejącej luki podatkowej, ale również oddziałują negatywnie na pozostałych podatników, zaburzając m.in. prawidłowe funkcjonowanie gospodarki i uczciwą konkurencję.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa