Kontrola Skarbowa notuje coraz więcej dramatów osób bezwiednie wciągniętych do zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Trwająca od października 2014 roku kampania „Nie daj się zrobić w słupa" ma uchronić kolejne tysiące osób przed wplątaniem się w świat przestępców i gigantyczne zobowiązania wobec fiskusa.

Słup to osoba fizyczna lub osoba prawna zarejestrowana jako przedsiębiorca. Firmuje swoim nazwiskiem oszukańcze działanie w celu ukrycia faktycznego inspiratora lub uczestnika. Celem działania słupa jest wystawienie faktury z podatkiem VAT na jeden z wielu podmiotów funkcjonujących w przestępczej karuzeli – zorganizowanej grupie przestępczej. Rolą uczestników jest uprawdopodobnienie wiarygodności fakturowanych transakcji, by w efekcie końcowym doprowadzić do wyłudzenia z budżetu państwa podatku VAT, który na wcześniejszym etapie nie został wpłacony.

Zobacz: Nie daj się wkręcić w karuzelę podatkową >>

Do przestępczych celów najczęściej są wykorzystywane osoby, które z uwagi na niską świadomość prawa, swój status materialny lub brak środków do życia, stałego miejsca zamieszkania, godzą się na wejście w świat przestępczy za otrzymywanie regularnej lub jednorazowej zapłaty. Wykorzystywane są osoby uzależnione od alkoholu, czy narkotyków, osoby bezrobotne, emeryci, ludzie młodzi, wkraczający dopiero na drogę zawodową, a nawet osoby nieuleczalnie chore.

Kampania "Nie daj się zrobić w słupa" ma ostrzegać przed zagrożeniem i konsekwencjami udziału w takim przestępczym procederze. Ma uświadamiać wszystkim potencjalnym ofiarom grup przestępczych, które otrzymały propozycję pełnienia roli „słupów” bądź „buforów”, że za oszustwa podatkowe grożą kary - nie tylko z kodeksu karnego skarbowego, ale również kodeksu karnego.

Obejrzyj spot Nie daj się zrobić w słupa" >>