W związku z pracami nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, minister finansów przedstawił projekty rozporządzeń wykonawczych.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową wprowadza wymóg przedstawienia w dokumentacji podatkowej opisu analizy danych.

W proponowanym przepisie art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o CIT wskazano, że w dokumentacji należy zawrzeć opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach i innych zdarzeniach. Z normy tej wynika, że podatnik będzie porównywał dane podmiotów do warunków ustalonych w transakcjach.

Zdaniem eksperta BCC taka regulacja stanowi nieuzasadnione przesunięcie ciężaru dowodu z administracji podatkowej na podatników. Natomiast wymóg analizy danych rynkowych, podobnie jak wymogi dokumentacyjne, powinny dotyczyć tylko relacji międzynarodowych – nie powinny mieć zastosowania do powiązań krajowych.

Drugi z projektów dotyczy określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem S. Rzymkowskiej określony w projekcie wzór formularza CIT-TP nie jest sprawozdaniem uproszczonym, a minister wykroczył poza delegację ustawową i przedstawił zamiast uproszczonego sprawozdania, sprawozdanie szczegółowe.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Pomiot powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł