Nowelizacja daje podatnikowi możliwość wyboru w określonych sytuacjach właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy. Ewidencja prowadzona na potrzeby akcyzy będzie mogła być zastąpiona dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza. Ograniczona ma zostać dokumentacja dotycząca kontroli wyrobów akcyzowych. przez m.in. wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego, a także wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i urzędowe sprawdzenie.

Wprowadzone zostaje zwolnienie z akcyzy dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych. Chodzi o przedsiębiorstwa, które złożą naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie, że planują osiągnąć w pierwszym roku działalności wymagany ustawą udział zakupu węgla lub gazu w stosunku do sprzedanej produkcji (węgiel musi stanowić min. 10 proc., a wyroby gazowe 5 proc.). Z akcyzy będą też zwolnione przedsiębiorstwa wykorzystujące energię elektryczną do celów tzw. redukcji chemicznej w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych.

Nowelizacja wprowadza definicję zakładu energochłonnego wykorzystującego energię elektryczną. Są to przedsiębiorstwa, w których udział kosztów zużytego prądu w wartości sprzedanej produkcji przekracza 3 proc. Zakłady te otrzymają zwrot akcyzy od rachunków za prąd przekraczających ten pułap. Rozwiązania te mają zrównać pozycję konkurencyjną polskich przedsiębiorstw z firmami z innych krajów unijnych.

W przyjętych przez Sejm rozwiązaniach znalazły się też przepisy dotyczące zasad obrotu suszem tytoniowym, które mają na celu walkę z nieprawidłowościami w obrocie tym produktem i regulacje wprowadzające obowiązek rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych, w miejsce dzisiejszego zgłoszenia i wymogu składnia zabezpieczenia akcyzowego.

Nowelizacja zmienia także Kodeks karny skarbowy i ustawę o Służbie Celnej. Celem zmian w Kodeksie karnym skarbowym jest wprowadzenie sankcji związanych z naruszeniem obowiązków dotyczących rejestracji oraz obowiązków informacyjnych w zakresie powiadamiania o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności, zmianach w zakresie tej działalności oraz jej zaprzestania. Zmiany w ustawie o Służbie Celnej w przeważającej mierze mają charakter dostosowawczy.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł