Jednym ze sposobów ujawnienia oszustw będzie parowanie danych otrzymanych w raportach kontrolnych i sprawdzanie, czy nie wystawiono fikcyjnych faktur w celu wyłudzeniu zwrotu VAT.

Raporty nie zastępują klasycznych rozliczeń z urzędem skarbowym - stanowią w stosunku do nich dodatkowe zobowiązanie przedstawienia wszystkich otrzymanych i wystawionych faktur. Za niespełnienie tego obowiązku grożą surowe kary.

Więcej w artykule na stronie www.lex.pl - Czechy walczą z szarą strefą >>