Jak wynika z odpowiedzi resortu finansów na interpelację poselską nr 33545, w celu określenia ryzyka wystąpienia nieprawidłowości i błędów podatkowych w podmiotach istotnych z punktu widzenia generowanych przychodów podatkowych w bieżącym roku urzędy kontroli skarbowej przystąpiły do kompleksowej analizy wszystkich podmiotów o przychodach rocznych przekraczających 1 mld zł.

Utworzone zostały ponadto centra kompetencyjne, odpowiedzialne za monitorowanie i typowanie do kontroli podmiotów działających m.in. w branżach: finansowej (m.in. banki i fundusze inwestycyjne), ubezpieczeniowej, sklepów wielkopowierzchniowych powszechnie postrzeganych, jako powiązane z kapitałem zagranicznym.

Zobacz: NIK: administracja skarbowa nieskutecznie kontroluje firmy z kapitałem zagranicznym >>

Czynności kontrolne w powyższych obszarach ukierunkowane są na wykrywanie nieprawidłowości dotyczących np. przeniesienia własności prawnej znaku towarowego poza granice kraju a następnie wypłata należności licencyjnych za granicę lub do podmiotu kontrolowanego ze stratą, nierynkowego układania stosunków gospodarczych między podmiotami powiązanymi, czy udzielanych przez podmioty powiązane licencji.

Częstymi obiektami zainteresowania organów kontroli skarbowej są też bardzo duże firmy - o przychodach powyżej 10 mld zł rocznie. Wynika to z ich rozległych stosunków gospodarczych i powiązania z innymi podmiotami, a także z tego, że podmioty te korzystają z gwarancji kredytowych i innych form pomocy Skarbu Państwa.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa

Dowiedz się więcej z książki
Kontrola skarbowa w systemie kontroli skarbowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł