Eksperci uważają, że mimo wzrostu gospodarczego niższego od pierwotnych założeń iwyższego deficytu...
Inny
23.02.2017
Z końcem 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która ma wpływ na...
Inny
23.02.2017
Organem właściwym do przekazywania władzy państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwej w...
Jolanta Mazur
23.02.2017
Niezawodna recepta na sukces to wysoka jakość świadczonych usług, budowanie silnej i rozpoznawalnej...
Joanna Polańska-Solarz
23.02.2017
Doradca podatkowy
Promocja nie może być oderwana od biznesowych celów firmy musi je nie tylko uwzględniać, ale służyć...
Joanna Polańska-Solarz
23.02.2017
Doradca podatkowy
Minister rozwoju i finansów określił wzór sztandaru Krajowej Administracji Skarbowej, podstawowe...
Jolanta Mazur
23.02.2017
Sejm w drugim czytaniu rozpatrzył rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób...
Jolanta Mazur
23.02.2017
Na organach podatkowych nie ciąży obowiązek badania dobrej wiary odbiorcy faktury, gdy żadne...
Michał Malinowski
22.02.2017
Ostatnie lata to okres dynamicznego wzrostu e-handlu. Rynek wart jest ponad 36 mld zł, a wsklepach...
Inny
22.02.2017
W związku z reforma administracji skarbowej, od 1 marca 2017 r. organem celnym właściwym miejscowo...
Jolanta Mazur
22.02.2017
We wtorek 21 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN)...
Jolanta Mazur
22.02.2017
1 marca 2017 r. nastąpi połączenie dotychczasowych struktur Służby Celnej, administracji podatkowej...
Jolanta Mazur
22.02.2017
Posłowie w drugim czytaniu zajmą się rządowym projektem mającym na celu przede wszystkim ograniczyć...
Jolanta Mazur
22.02.2017
Dochód osiągnięty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności nie ma wpływu na prawo do korzystania z...
Michał Malinowski
22.02.2017
Do realizacji zadań centralnego biura łącznikowego, czyli organu odpowiedzialnego za kontakty z...
Jolanta Mazur
22.02.2017
Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów w 2016 r. wyniosła 681,60 zł w przeliczeniu na...
Jolanta Mazur
21.02.2017
Do wykazu spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego, zostało włączone...
Jolanta Mazur
21.02.2017
Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości wydatkowany na zakup trzech...
Michał Malinowski
21.02.2017
Tak jak przez zmianami organizacyjnymi w administracji skarbowej, środkami pieniężnymi...
Jolanta Mazur
21.02.2017
Większość podatników przychody w zeznaniach rocznych PIT wykazuje na podstawie otrzymywanych...
Tomasz Krywan
21.02.2017
Minister rozwoju i finansów wyznaczył Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do...
Jolanta Mazur
21.02.2017
Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, wg. szacunkowych danych dochody budżetu państwa w styczniu...
Jolanta Mazur
21.02.2017
Polski biznes mierzy się z wieloma zagrożeniami. Największe płyną z dużych obietnic, które nie...
Inny
21.02.2017
Pytanie Użytkownika Vademecum Głównego KsięgowegoIle lat wstecz można dokonać korekty faktury...
Marcin Andrzejowicz
20.02.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoOtrzymujemy fakturę VAT stanowiącą koszt...
Jolanta Kica
20.02.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka posiada zobowiązania z tytułu...
Dominik Klemens
20.02.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka ma w planie kont zdefiniowane...
Tadeusz Waślicki
20.02.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski