Przewodniczącym komisji jest poseł PiS Marcin Horała.

Z uchwały powołującej komisję wynika, że jej celem ma być przeanalizowanie działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych". Wskazano w niej również prezesa Najwyższej Izby Kontroli i podległych mu kontrolerów, prokuraturę oraz organy powołane do ścigania przestępstw, szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz komendanta głównego policji.