Organ podatkowy powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 7/13). Wynika z niego, że do przychodów pracownika można zaliczyć także wartość świadczeń nieodpłatnych.

 

Konieczne warunki do spełnienia

Musi jednak zostać spełnione kilka warunków:  

  • po pierwsze, świadczenia zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • po trzecie, korzyść ta jest wymierna (również w postaci zaoszczędzenia wydatku) i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

 

 

 

Ważna jest wartość indywidualnego świadczenia

Organ podatkowy potwierdził, że w przypadku poczęstunku dla pracowników, zwłaszcza serwowanego w formie szwedzkiego stołu, nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika. W tej sytuacji nie da się uznać, że pracownik ten uzyska przychód podlegający opodatkowaniu. Potwierdzają to również wyroki sądów administracyjnych. Podzielany jest w nich co prawda pogląd, że zapewnienie posiłku jest przysporzeniem majątkowym, bo pracownik nie ponosi wydatku, jednakże z zastrzeżeniem, że do opodatkowania dojdzie wówczas, gdy świadczenie da się skonkretyzować, zindywidualizować (wyrok NSA z 17 maja 2017 r. sygn. II FSK 1132/15, wyrok WSA w Warszawie z 18 grudnia 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 920/14) – podkreślił dyrektor KIS.

Interpretacja z 17 sierpnia 2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.325.2018.1.AMN

Zobacz również: Impreza świąteczna bez podatku >>

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.