Główny wykonawca usług budowlanych (w tym instalacje elektryczne) rozlicza tradycyjnie VAT należny....
Marcin Andrzejowicz
16.02.2017
Wartość nabytych uprawnień do emisji zgłaszanych do umorzenia jest kosztem operacyjnym podstawowej...
Michał Malinowski
16.02.2017
Wydatek na zakup łyżworolek, które mają być wykorzystywane, jako środek transportu w ramach...
Michał Malinowski
16.02.2017
W związku z reformą administracji skarbowej, od 1 marca 2017 r. zmieni się wzór zgłoszenia o...
Jolanta Mazur
16.02.2017
Od 1 marca, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
Jolanta Mazur
16.02.2017

Reklama w social media

Doradca podatkowy
Chociaż od czasu do czasu słyszymy o zmierzchu Facebooka, to najnowsze dane świadczą raczej o...
Joanna Polańska-Solarz
16.02.2017
Doradca podatkowy
Jeszcze całkiem niedawno faksy, a dzisiaj e-maile to najpopularniejsza forma komunikacji pisemnej...
Joanna Polańska-Solarz
16.02.2017
Doradca podatkowy
Bilans ubiegłego roku w orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości UE dotyczącym podatku od wartości...
Rafał Bujalski
16.02.2017
Minister rozwoju i finansów ogłosił ceny paliw dla potrzeb obliczenia i wpłacenia podatku od...
Jolanta Mazur
15.02.2017
Pomimo, że rozliczenia VAT od 1.01.2017 r. podejmie się jednostka samorządu terytorialnego, to o...
Karol Różycki
15.02.2017
Uznanie, że przychód powstaje w momencie nieodpłatnego nabycia akcji w ramach programu...
Michał Malinowski
15.02.2017
Podczas posiedzenia, które odbyło się 14 lutego br. rząd przyjął przedłożony przez ministra rozwoju...
Jolanta Mazur
15.02.2017
Jak poinformował resort finansów, Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście udaremnił próbę...
Inny
15.02.2017
Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów Strategię na rzecz...
Jolanta Mazur
15.02.2017
Komisja Europejska obniżyła prognozy deficytu polskiego sektora instytucji rządowych i...
Jolanta Mazur
15.02.2017
Wydatki na odszkodowanie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy najmu mogą stanowić koszt...
Michał Malinowski
14.02.2017
Gdyby rodzice wykonywali pracę na podstawie nieodpłatnych umów-zleceń, dla podatnika powstanie...
Adam Bartosiewicz
14.02.2017
W związku z wejściem w życie 1 marca 2017 r. reformy administracji skarbowej zmieni się wzór...
Jolanta Mazur
14.02.2017
Odzyskane nienależnie pobrane świadczenie stanowi zobowiązanie publicznoprawne i jest z tego tytułu...
Renata Niemiec
14.02.2017
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym orzekł, że możliwość zastosowania...
Inny
14.02.2017
Ministerstwo Finansów przewiduje regulacje zmierzające do zaniechania poboru podatku z tytułu...
Jolanta Mazur
14.02.2017
Opublikowana została nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, której celem jest...
Jolanta Mazur
14.02.2017
Bank Crédit Agricole podniósł prognozę wzrostu gospodarczego dlaPolski na 2017 rok do 3,3 proc....
Inny
14.02.2017
Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, której celem jest...
Jolanta Mazur
13.02.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski