Potwierdza to udzielona właśnie odpowiedź na interpelację poselską nr 23430. Ministerstwo Finansów zwróciło w niej uwagę, że obecnie na rynku przewozowym mamy do czynienia z konkurencją podmiotów budujących swój biznes i przewagę na działaniu niezgodnym z przepisami prawa z legalnymi przewoźnikami. Podmioty świadczące przewozy bez spełnienia ustawowych wymogów w tym zakresie często uchylają się od płacenia podatków z tytułu osiąganych przychodów finansowych. Powstała w ten sposób nieuczciwa konkurencja nie tylko zmniejsza przychody finansowe mikroprzedsiębiorców działających zgodnie z prawem, lecz także hamuje rozwój całej branży legalnych przewoźników.

Uber musi płacić VAT…

Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że kierowcy Ubera muszą płacić podatki jak inni. Muszą mieć także kasy fiskalne. Przepisy dotyczące kas rejestrujących jednakowo traktują oferujących przewóz za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz oferujących takie usługi bez niej. Usługi przewozu osób, co do zasady, objęte są obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych z wyłączeniem przewozów rozkładowych – podkreślił MF.

… i PIT

Kierowcy Ubera podlegają opodatkowaniu PIT. Mogą go rozliczać według zasad ogólnych lub w oparciu o przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jak podkreślił MF, obowiązek zapłaty podatku od uzyskanych dochodów z tytułu świadczenia usług przewozu osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Uber powstaje niezależnie od spełnienia warunków do wykonywania działalności gospodarczej przewidzianych w odrębnych przepisach. Oznacza to, że niedopełnienie obowiązku np. złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź obowiązku uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób nie ma wpływu na powstanie i zakres obowiązków podatkowych.

Kto kontroluje Ubera

Resort finansów zwrócił uwagę, że funkcjonowanie działalności firmy Uber oraz kierowców Ubera pozostaje w kręgu zainteresowania nie tylko organów podatkowych, ale również Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli chodzi o rozliczenia firmy Uber Poland, organem podatkowym właściwym miejscowo jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce siedziby spółki. W zakresie rozliczeń podatkowych dokonywanych przez współpracujących kierowców właściwym organem podatkowym jest natomiast naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy.

Zobacz również: Czy można zaksięgować zbiorczo faktury sprzedażowe za usługi transportowe Uber? >>