Tych, którzy przed referendum chcieli Brexitu straszono, że ewentualne opuszczenie Wspólnoty...
Krzysztof Oflakowski
10.10.2016
Resort finansów ogłosił ceny paliw dla potrzeb obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług z...
Katarzyna Bogucka
10.10.2016
W jaki sposób zostanie wykonany wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed roku w sprawie kwoty wolnej...
Inny
10.10.2016
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała komunikat w sprawie minimalnych elementów, jakie powinno...
Michał Topulniak
10.10.2016
Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej to nie reforma służb podległych resortowi finansów, co...
PAP
10.10.2016
Poniedziałkowa międzynarodowa konferencja nt. konfiskaty majątku uzyskanego w wyniku przestępstw ma...
PAP
10.10.2016
Wprowadzenie jednolitego podatku będzie oznaczało likwidację liniowego 19-proc. PIT dla...
PAP
10.10.2016
Skutkiem przewidzianego w projekcie budżetu na 2017 r. zamrożenia parametrów systemu podatkowego...
Jolanta Mazur
10.10.2016
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży...
Jolanta Mazur
07.10.2016
Korekta podatku przy wierzytelności nieściągalnej ma na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła...
Mariusz Jabłoński
07.10.2016
Jednolity podatek ma uprościć system rozliczeń, zmniejszyć obciążenia dla prowadzących jednoosobową...
PAP
07.10.2016
Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan aprobuje działania mające na celu utrudnienie rejestracji...
Jolanta Mazur
07.10.2016
Podczas uroczystej gali, która odbyła się 5 października 2016 r. w Warszawie, będącej zwieńczeniem...
Jolanta Mazur
07.10.2016
Zdaniem Business Centre Club przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego...
Jolanta Mazur
07.10.2016
Na zakończonym 6 października 2016 r., 27. posiedzeniu Sejmu, uchwalona została tzw. mała ustawa...
Marcin Krudysz
07.10.2016
Czy sytuacja osoby uzyskującej nieruchomość zamienną, jako odszkodowanie w trybie wywłaszczenia...
Michał Malinowski
07.10.2016
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy, która pozwoli na wymianę danych między ZUS-em a...
PAP
07.10.2016
Alimenty na rzecz dzieci jako, że stanowią ich dochód, brane są pod uwagę przy ustalaniu limitu...
Katarzyna Bogucka
06.10.2016
Dziewięć osób zajmujących się wyłudzeniami podatku akcyzowego, podatku VAT i opłaty paliwowej...
PAP
06.10.2016
Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w środę za przyjęciem bez poprawek...
PAP
06.10.2016
Pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na przyszły rok ma się odbyć na posiedzeniu Sejmu...
PAP
06.10.2016
Jeszcze w tym roku Ministerstwo Finansów planuje zmianę przepisów dotyczących przeciwdziałania...
PAP
06.10.2016
Ministerstwo Finansów straciło zapał do przygotowania nowej wersji daniny, jaką miałyby płacić...
PAP
06.10.2016
W promocji usług profesjonalnych pierwszorzędne znaczenie mają argumenty merytoryczne - wybór...
Joanna Polańska-Solarz
06.10.2016
Doradca podatkowy
Projekt noweli, która pozwoli na wymianę danych między ZUS-em a skarbówką, co jest niezbędne dla...
PAP
06.10.2016
Wspólnym elementem wszystkich definicji marketingu jest zaspokajanie potrzeb klientów. Ale czego...
Joanna Polańska-Solarz
06.10.2016
Doradca podatkowy
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoPo weryfikacji sald zobowiązań w 2016 r....
Krzysztof Klimek
05.10.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoSpółka z o.o., czynny podatnik VAT, jest...
Tomasz Krywan
05.10.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoW 2015 r. spółka z o.o. ponosiła nakłady...
Rafał Styczyński
05.10.2016
Jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejm ma uchwalić nowelę, która pozwoli na wymianę danych między...
PAP
05.10.2016