Jak pisze Rzeczpospolita, o rosnącej sile fiskusa świadczą wyniki działań urzędów kontroli skarbowej, które udostępniło Ministerstwo Finansów. W swoich kontrolach badają one, czy poziom cen stosowanych między powiązanymi podmiotami nie odbiega od cen rynkowych. O ile jeszcze przed kilku laty nakładały z tego tytułu dodatkowe zobowiązania na łączne kwoty najwyżej kilku- kilkunastu milionów złotych rocznie, o tyle w 2016 r. ta kwota skoczyła już do ponad 166 mln zł. Ubiegły rok oznaczał też znaczne zwiększenie kwot doszacowań dochodu i zmniejszenie strat, które wykazywali podatnicy.

Tegoroczne wyniki mają być jeszcze lepsze. Jak przewiduje MF, w pierwszym półroczu 2017 r. udało się zakwestionować straty podatkowe wykreowane przez podatników za pomocą cen transferowych na kwotę 917 mln zł.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Paweł Rochowicz