Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce wprowadzenia ulgi w podatku dochodowym dla twórców gier komputerowych. Warunkiem ma być jednak promowanie w nich polskiej kultury. Na czym będzie polegać ulga? >>

Z myślą o przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom gospodarczo-kulturowym przewag konkurencyjnych występujących na rynkach zagranicznych, a także mając na względzie zagraniczną promocję polskich treści kulturowych poprzez gry wideo oraz pozytywnego wizerunku Polski, planuje się wprowadzenie ulgi podatkowej na produkcję gier kulturowych – czytamy w założeniach do projektu ustawy o zasadach wspierania produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Konieczny test kulturowy

Dopuszczalność objęcia ulgą danego projektu rozpatrywana będzie indywidualnie w oparciu o tzw. test kulturowy, którego celem jest weryfikacja, czy dana gra może być uznana za grę o charakterze kulturowym.

Projekt ustawy pod koniec sierpnia, ale zarys testu już jest

- Pracujemy nad projektem ustawy. Zanim skierujemy go do konsultacji publicznych chcemy uzgodnić niezbędne zmiany w ustawach podatkowych z Ministerstwem Finansów. Powinniśmy mieć gotowy materiał pod koniec sierpnia – potwierdził Maciej Dydo, zastępca dyrektora departamentu własności intelektualnej i mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na pytanie, na czym ma polegać planowany test kulturowy odpowiedział, że pod uwagę brane są następujące kryteria:

  1. dotyczące treści - osadzenie miejsca akcji gry w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), postacie gry wideo i ich kulturową tożsamość związaną z krajami EOG, przedstawienie, odzwierciedlenie przez grę dziedzictwa kulturowego, historycznego, artystycznego lub naukowego z kraju z EOG,
  2. wkład kulturowy - czy gra bazuje na narracji, czy posiada dialogi lub napisy w języku polskim, czy zawiera elementy innowacyjne, czy bazuje na oryginalnym IP,
  3. ośrodki kulturotwórcze - czy prace nad grą odbywają się w Polsce (prace koncepcyjne, storyboarding, projektowanie gry, warstwa dźwiękowa, warstwa wizualna),
  4. zaangażowany personel -  pod uwagę będzie brane, czy zatrudnieni pracownicy są rezydentami EOG.


Producenci patriotycznych gier zapłacą niższy podatek >>