Z myślą o przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom gospodarczo-kulturowym przewag konkurencyjnych występujących na rynkach zagranicznych, a także mając na względzie zagraniczną promocję polskich treści kulturowych poprzez gry wideo oraz pozytywnego wizerunku Polski, planuje się wprowadzenie ulgi podatkowej na produkcję gier kulturowych – czytamy w założeniach do projektu ustawy o zasadach wspierania produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt przepisów ma zostać przyjęty przed końcem roku.

 

 Konstrukcja ulgi zakłada możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym CIT/PIT 100 proc. ustawowo określonych kosztów kwalifikowalnych, co przełoży się na realną korzyść dla podatnika w wysokości 19 proc. kosztów kwalifikowalnych. Dopuszczalność objęcia ulgą danego projektu rozpatrywana będzie indywidualnie w oparciu o tzw. test kulturowy, którego celem jest weryfikacja, czy dana gra może być uznana za grę o charakterze kulturowym.

 


Jak wynika z uzasadnienia, test zawierać będzie kryteria wraz z przypisaną im punktacją wskazujące na kulturowy charakter gry ze względu zarówno na treść gry wideo jak i wykorzystanie czynników produkcji. W ramach kryteriów dotyczących treści kulturowej oceniane będzie: przedstawienie dziedzictwa kulturowego, historycznego, artystycznego lub naukowego z kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, osadzenie miejsca akcji w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tożsamość i pochodzenie postaci i ich więź z kulturą krajów EOG. Ponadto ocenie poddawane będą udział narracji w grze wideo, istnienie dialogów lub napisów w języku polskim, oryginalność rozwiązania i wykorzystanie własności intelektualnej, wykorzystanie elementów innowacyjnych.

Zobacz również: CIT 2019 - przewodnik po zmianach >>

Zmiany w opodatkowaniu samochodów już od stycznia 2019 roku >>

Wynajem mieszkania może być kosztem >>

Zdaniem Radosława Maćkowskiego, doradcy podatkowego, partnera w MVP TAX, ulga dla twórców gier komputerowych powiela do pewnego stopnia rozwiązania ulgi podatkowej na badania i rozwój (która nawiasem mówiąc nie jest zbyt chętnie stosowana). Jednak w przypadku ulgi dla twórców patriotycznych gier dochodzi jeszcze test kulturowy. - Tylko czy taki sposób wdrożenia ulgi powoduje, że można o naszych podatkach dochodowych powiedzieć że są proste, przyjazne i transparentne? Z jednej strony test pozwala zachować pewien stopień transparentności, ale chyba nie powoduje specjalnego uproszczenia i tak już mocno skomplikowanych ustaw o podatkach dochodowych. Z drugiej strony wprowadzenie ulgi oznacza może oznaczać niższe podatki dla szczególnie perspektywicznej branży, w której całkiem nieźle sobie radzimy. A to już bardzo pozytywna wiadomość - podkreśla Maćkowski.