Z wniosku o jej wydanie wynikało, że przedsiębiorca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie oprogramowania i technologii informatycznych na terenie miasta, w którym mieszkał z rodziną. Zdecydował się jednak na rozpoczęcie dodatkowej współpracy z firmą z innego miasta. Nowe zlecenie wymagało częstych wizyt u nowego kontrahenta. W tym celu podatnik zdecydował się na wynajęcie niedaleko położonego mieszkania. Jego wątpliwości dotyczyły prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wynajmem. Uważał, że pozwoli mu to ograniczyć koszty dojazdów i hotelów.

 


Zaliczenie do kosztów podatkowych

Organ podatkowy potwierdził, że o ile powodem wynajęcia mieszkania była konieczność świadczenia na rzecz kontrahenta usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to wydatki na ten cel mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Ważne tylko, aby mieszkanie nie stało się centrum interesów osobistych i gospodarczych. Nieruchomość ma być wykorzystywana jedynie na potrzeby firmy.

Zobacz również: Ustawa uchwalona - urząd rozliczy PIT >>

Motocykl w działalności gospodarczej >>

NSA: Liniowy w firmie wyklucza wspólne rozliczenie małżonków >>

Duże zmiany w podatkach dochodowych już od stycznia 2019 roku >>

Jak rozliczyć zwrot kosztów organizacji imprezy? >>

 

 

 

Sama faktura albo rachunek nie wystarczy

Dyrektor KIS zwrócił także uwagę na konieczność właściwego udokumentowania wskazanych we wniosku wydatków. Podkreślił, że zgromadzone dowody nie mogą się ograniczać wyłącznie do faktur lub rachunków wystawionych przez właściciela mieszkania. Takie dokumenty stwierdzą jedynie wysokość poniesionych wydatków z tytułu wynajmu tego mieszkania.

- Niezbędnym jest posiadanie dowodów, świadczących o wykonanych usługach wymagających pobytu w miejscowości, w której wnioskodawca wynajął mieszkanie, umożliwiających w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami, a ponadto potwierdzających racjonalność poniesionych wydatków – podkreślił organ podatkowy.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 października 2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.416.2018.1.MT

Zobacz również: Podatki jako koszty uzyskania przychodu w PIT >>

Reklama i reprezentacja - koszty uzyskania przychodów w PIT >>