- Nie są prowadzone prace zmierzające do likwidacji tzw. kilometrówki dla pracowników wykorzystujących samochód prywatny do celów służbowych. Natomiast w projektowanych zmianach ustaw o podatku dochodowym przewiduje się kompleksowe zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia działalności – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 23651.

Trzy czwarte wydatków w kosztach podatkowych

Projekt ustawy przewiduje zmianę zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla celów prywatnych.

Jak wyjaśnia MF, planowane jest wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza, podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75 proc. tych wydatków. Jednocześnie wprowadzona zostanie możliwość zaliczenia do kosztów 100 proc. wydatków.  Będzie to jednak możliwe tylko w przypadku pełnego wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik będzie musiał jednak prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do celów firmowych.

 Zapowiadane zmiany krytykuje Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, prowadząca własną kancelarię prawną. Ekspertka zwraca uwagę, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, jeśli samochód jest wpisany do ewidencji środków trwałych do kosztów podatkowych można zaliczać 100 proc. wydatków. Ograniczenie odliczenia do 75 proc. spowoduje wzrost obciążenia PIT. W rezultacie podatnik będzie musiał zapłacić wyższy podatek. Rutkowska podkreśla, że pełne odliczenie kosztów będzie w zasadzie niemożliwe. Jej zdaniem nie da się udowodnić, że pojazd wykorzystywany jest tylko i wyłącznie na potrzeby firmy.

Zmiany w samochodach w leasingu

Planowana nowelizacja zakłada także ograniczenie kosztów związanych z leasingiem, najmem i dzierżawą samochodów osobowych. Do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć więcej niż 150 tys. zł rocznie.