Podstawowy termin zwrotu nadwyżki VAT to 60 dni. Organy podatkowe mają jednak prawo do jego wydłużenia, jeśli potrzebna jest dodatkowa weryfikacja zasadności zwrotu podatku.

Coraz krótszy czas zwrotu podatku

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 22804, analiza danych statystycznych wykazała, że z roku na rok średni czas wypłaty przez urzędy skarbowe zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest coraz krótszy. Wyniósł on:
- w 2014 r. – 41,64 dni,
- w 2015 r. – 41,15 dni,
- w 2016 r. – 40,34 dni,
- w 2017 r. – 37,20 dni.

Zdaniem MF to miesięczne informacje JPK_VAT oraz miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT, przesyłane przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zwrot podatku, umożliwiają organom podatkowym szybką i zautomatyzowaną weryfikację poprawności rozliczenia podatnika przed ustawowym terminem zwrotu i zarazem zabezpiecza Skarb Państwa przed poniesieniem ewentualnej szkody w postaci wypłaty nienależnego świadczenia.

Czas jest ważny, ale weryfikacja też konieczna

Resort finansów podkreśla, że zadeklarowana przez podatnika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za każdym razem wymaga weryfikacji jej zasadności przez organ podatkowy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, wymagających przeprowadzenia czynności sprawdzających czy nawet kontroli podatkowej, zwłaszcza w przypadku gdy podatnik uchyla się od obowiązku składania informacji JPK_VAT, może wiązać się to z wydłużeniem ustawowego terminu zwrotu podatku. Jak zaznacza MF, są to sytuacje wyjątkowe. Dodaje także, że organy podatkowe nie są zainteresowane nieuzasadnionym przedłużaniem terminu dokonania zwrotu VAT. Jest to niekorzystne dla budżetu państwa. Ustalenie w ramach weryfikacji zasadności zwrotu podatku w całości lub części, po przekroczeniu ustawowego terminu, powoduje zwiększenie wypłacanej kwoty o należne odsetki.

Zdaniem Marcina Sidelnika partnera w PwC duże znaczenie dla skrócenia terminów zwrotów VAT mają narzędzia informatyczne, z których korzysta fiskus oraz rozszerzenie w 2018 roku obowiązków w zakresie JPK na wszystkich podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Ekspert podkreśla, że już teraz w repozytorium JPK, czyli systemie informatycznym, w którym gromadzone są przesyłane przez podatników informację z comiesięcznych JPK_VAT, przeprowadzane są zautomatyzowane oceny ryzyka podatnika ubiegającego się o zwrot, co znacząco ułatwia i przyspiesza pracę urzędników przy weryfikacji zasadności zwrotów. Co więcej, w ramach czynności sprawdzających zwrot VAT urzędnicy uprawnieni są do żądania od podatnika ubiegającego się o zwrot VAT, jak również jego kontrahentów, przekazania danych dotyczących m.in. faktur sprzedaży, magazynów, wyciągów bankowych czy ksiąg rachunkowych w formie JPK. W rezultacie powinno znacząco przyśpieszyć ewentualne dodatkową weryfikację zasadności zwrotów VAT podstawie informacji innych niż tylko przekazywanych w JPK_VAT – wskazuje Marcin Sidelnik. I przypomina, że od 1 lipca 2018 r. organy podatkowe uprawnione są do żądania udostępnienia ksiąg podatkowych i dowodów księgowych od wszystkich przedsiębiorców w formie JPK, a już w listopadzie 2017 roku jednostkom terenowym KAS przekazano podręcznik prowadzenia kontroli z wykorzystaniem JPK oraz zobowiązano urzędników do doskonalenia metodyki stosowania informatycznych technik analizy danych oraz doskonalenia zawodowego w tym obszarze. W związku z tym w najbliższym czasie można spodziewać się wzrostu wykorzystania JPK w działaniach kontrolnych fiskusa, w tym w zakresie weryfikacji zwrotów VAT  – ocenia Sidelnik.

Przyspieszony zwrot nadwyżki VAT >>