Jak wskazuje Jacek Arciszewski, doradca podatkowy, schody się pojawiają, gdy do pisma ogólnego zamierza się dołączyć załączniki. Te, jeżeli źle zostaną opisane w tytule pliku, mogą spowodować, że na etapie podpisywania pisma ogólne do urzędu, system wygeneruje błąd i cały proces wysyłki będę musiał rozpocząć na nowo. Co przy długim, nawet kilkuminutowym, ładowaniu jednego załącznika, może być niekiedy lekko frustrujące.

Jak rozwiązać problem

Z informacji uzyskanej na infolinii wynika, że problem z załącznikami został już zauważony i trwają pracę nad jego rozwiązaniem. Nie wiadomo jednak, jak długo informatycy będą szukać rozwiązania. W międzyczasie proponuje się skorzystanie z doraźnego rozwiązania. Arciszewski wyjaśnia, że wystarczy w nazwie pliku załącznika zrezygnować ze spacji, znaków specjalnych oraz polskich liter i ograniczyć się tylko w nazwie do liter z alfabetu łacińskiego.

 


 

Ratunkiem brak spacji i niepolskie litery

- Tym samym, tak długo jak informatycy nie rozwiążą problemu załączników przekazywanych za pomocą Platformy ePUAP rozwiązaniem tymczasowym jest opisywanie załączników jedynie z wykorzystaniem łacińskich liter. Pamiętajmy zatem, że dopóki omawiany problem nie zostanie rozwiązany, zastosowanie choćby jednej spacji, czy też znaku specjalnego w nazwie pliku załącznika, spowoduje wystąpienie błędu na etapie podpisywania pisma do urzędu, który zniweczy całą naszą pracę na Platformie związaną z wysyłką tego konkretnego pisma, co przy obecnym tempie dodawania załączników będzie szczególnie bolesne – tłumaczy Arciszewski.