Wprowadzenie podatku od wyjścia zakłada Dyrektywa Rady UE 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania tzw. dyrektywa ATAD. Jak tłumaczy Łukasz Bączyk, menadżer w Crido Taxand, celem nowej daniny ma być  zapewnienie państwu prawa do opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia przez podatnika określonych aktywów lub swojej rezydencji poza jurysdykcję podatkową tego państwa. W odpowiedzi na interpelację nr 24057 potwierdził to także Paweł Gruza, wiceminister finansów. Wyjaśnił, że nowe przepisy powinny być wprowadzone do 31 grudnia 2019 r. Nie oznacza to jednak, iż państwa członkowskie nie mogą wdrożyć tego typu instytucji wcześniej. Zdaniem Gruzy jest to o tyle uzasadnione, iż znaczna ilość państw członkowskich Unii Europejskiej posiada tego rodzaju przepisy od wielu lat. Podatek od wyjścia (exit tax) został w nich wprowadzony w celu ochrony ich suwerenności podatkowej w dobie postępującej globalizacji rynków międzynarodowych. Aktualnie podatek od wyjścia stosowany jest już m.in. w Niemczech, Holandii, Danii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Szwecji i we Włoszech.

Fiskus chce opodatkować swoje utracone korzyści

Ekspert zwraca uwagę, że podatnik będzie zobowiązany uiścić dodatkowy podatek, gdy:

  • przenosi aktywa ze swojej siedziby głównej do stałego zakładu w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim,
  • przenosi aktywa ze swojego stałego zakładu w państwie członkowskim do swojej siedziby głównej lub innego zakładu w państwie członkowskim lub państwie trzecim,
  • przenosi rezydencję podatkową do innego państwa UE lub państwa trzeciego (poza aktywami, które pozostają w związku ze stałym zakładem w pierwszym państwie),
  • przenosi działalność gospodarczą prowadzoną przez swój zakład z jednego państwa UE do innego lub państwa trzeciego.

 

 


Bączyk wskazuje, że podatek od wyjścia nie będzie pobierany, gdy aktywa wskazane w dyrektywie ATAD powrócą do kraju macierzystego w terminie 12 miesięcy. Chodzi tu o aktywa przekazane na poczet finansowania papierów wartościowych, zabezpieczenia roszczeń i regulowania spraw korporacyjnych.

Podatek pojawia się w Europie, będzie także w Polsce

- Warto zauważyć, że koncepcja exit tax nie jest niczym nowym, a sam podatek funkcjonuje już w innych krajach europejskich np. w Niemczech czy w Austrii – podkreśla Bączyk. Dodaje, że w momencie, gdy Polska implementuje dyrektywę ATAD może okazać się, że przeniesienie rezydencji podatkowej będzie wiązać się z istotnymi obciążeniami podatkowymi.

Ministerstwo Finansów w rozmowie z Prawo.pl potwierdza, że exit tax zostanie wprowadzony. Aktualnie w resorcie prowadzone są prace nad projektem przepisów w tym zakresie. Odbywają się konsultacje wewnętrzne i uzgodnienia. Nie wiadomo jednak jeszcze, jaki ostateczny kształt przybierze nowa danina. Ministerstwo zakłada, że projekt ustawy będzie gotowy do końca sierpnia.