Sezonowe wykonywanie działalności gospodarczej ma znaczenie w podatku od nieruchomości, w tych przypadkach, w których zastosowanie właściwej stawki podatku, bądź zwolnienia podatkowego, jest uzależnione od tego, czy dana nieruchomość jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.

W kwestii zasad naliczania podatku od nieruchomości wiele zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat. Od 28 czerwca 2015 r., w związku z nowelizacją ustawy - Prawo budowlane, obowiązuje nowe brzmienie definicji obiektu budowlanego, co ma tez istotne znaczenie dla prawa podatkowego. Ponadto, ostatnio ukazały się ważne wyroki TK dotyczące opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości – mające przełomowe znaczenie dla kwestii podatkowych.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej lub z różnych powodów, nie może tej działalności wykonywać, nie będzie mógł jednak liczyć na zwolnienie z opodatkowania od nieruchomości. Skorzystanie z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej, nie wpływa na wysokość ciężaru podatkowego w podatku od nieruchomości, za wyjątkiem sytuacji, w których wysokość stawki podatku, jak też skorzystanie ze zwolnienia podatkowego jest uzależnione od faktycznego wykorzystywania gruntu, budynku lub budowli w prowadzonej działalności gospodarczej, czyli od tzw. zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Trzeba pamiętać, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie skutkuje zmniejszeniem ciężaru podatkowego w podatku od nieruchomości w odniesieniu do gruntów, budynków, budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc będących w posiadaniu przedsiębiorcy.

Jak wygląda praktyka opodatkowania nieruchomości wykorzystywanych sezonowo do prowadzenia działalności gospodarczej, prezentujemy w komentarzu: Nieruchomości wykorzystywane sezonowo do prowadzenia działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości >>

Zobacz również: Gminy wystawione do wiatru idą do Trybunału >>

 

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.