Zmianę zasad wynagradzania doradców podatkowych przewiduje projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przez sądami administracyjnymi.

Zobacz również: Trudniej będzie zostać doradcą podatkowym >>

Kwoty wynagrodzeń doradcy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w dalszym ciągu będą zależeć od wartości przedmiotu zaskarżenia. Będą wyższe o 50 proc. od obowiązujących obecnie. W sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, przy wartości przedmiotu sprawy wyniosą odpowiednio:

  • do 500 zł – 90 zł,
  • od 500 do 1,5 tys. zł – 270 zł,
  • od 1,5 tys. do 5 tys. zł – 900 zł,
  • od 5 tys. do 10 tys. – 1800 zł,
  • od 10 tys. do 50 tys. zł – 3600 zł,
  • od 50 tys. do 200 tys. zł – 5400 zł,
  • od 200 tys. do 2 mln zł – 10 800 zł,
  • od 2 mln do 5 mln zł – 15 000 zł,
  • powyżej 5 mln zł – 25 000 zł,

W pozostałych sprawach wynagrodzenie wyniesie 480 zł.