Przepisy nakładają na przewoźników obowiązek przekazywania do rejestru zgłoszeń danych geolokalizacyjnych środka transportu w trakcie całej trasy przewozu na terytorium kraju towarów objętych zgłoszeniami. Przyjęte zostało, że środek transportu będzie musiał mieć zainstalowany w lokalizator.  Obowiązek ten będzie dotyczył przewoźników od 1 października br.

 

Ministerstwo Finansów chce zmienić tę zasadę. Tłumaczy to faktem, że podmioty zrzeszające przewoźników kolejowych zgłaszały potrzebę wyłączenia w transporcie kolejowym wprowadzanego obowiązku stosowania lokalizatorów. Podnoszono, że przewoźnik nie jest tożsamy z właścicielem lub dysponentem pojazdu kolejowego. W szeregu przypadków pojazd taki pozostaje własnością lub w dyspozycji podmiotów zagranicznych i jest użytkowany na terenie całej Unii Europejskiej, jak również poza nią.

 

Resort finansów uznał zgłaszane argumenty. W projekcie rozporządzenia, które właśnie trafiło do konsultacji, wyłączono przewoźników kolejowych z obowiązku wyposażenia środka transportu będącego pojazdem kolejowym w lokalizator. Tym samym nie będą mieli oni obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych.

 

- Proponując to wyłączenie wzięto pod uwagę specyfikę przewozów kolejowych (pojazdy poruszają się po torach kolejowych), podczas których monitorowanie przewozu i ustalenie miejsca położenia pojazdu, co do zasady jest możliwe bez geolokalizatora, również z wykorzystaniem danych lokalizacyjnych, którymi dysponują np. zarządcy sieci kolejowej – czytamy w uzasadnieniu.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 października 2018 r.

Zobacz również: Kontrola przewozu towarów >>

Nakładanie kar pieniężnych w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów >>

Przewóz towarów na terytorium kraju w wykonaniu dostawy towarów >>