Tylko 15 proc. nakładów, które zostały zainwestowane przez polskich przedsiębiorców w działania badawczo-rozwojowe w 2017 r. zostało zgłoszone do ulgi na badania i rozwój - wynika z analizy ekspertów CRIDO Ulga B+R. Czy polscy przedsiębiorcy wykorzystują jej potencjał?. Z opracowania wynika również, że od 2016 r. organy podatkowe wydały ponad 500 indywidualnych interpretacji na temat tego odliczenia.
Krzysztof Koślicki
18.03.2019
CIT
To nieprawda, że sąd administracyjny nie może interpretować przedawnienia w podatkach jako ważnej z punktu widzenia rządów prawa i praw podatnika instytucji. Nieprawdą jest też, że nie może zapobiegać czynieniu przez urzędy skarbowe z przedawnienia fikcji – piszą Marek Isański i dr Tomasz Kozłowski z Fundacji Praw Podatnika.
Tomasz Kozłowski Marek Isański
18.03.2019
Ordynacja
Rozliczając się z fiskusem z dochodów uzyskanych w 2018 r., warto pamiętać, że możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od podatku do zapłaty, ale także zwrot niewykorzystanej ulgi w gotówce lub na rachunek bankowy, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Kwotę zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi trzeba wykazać w deklaracji PIT-37 i PIT-36.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2019
Domowe finanse PIT
Projekt nowelizacji wprowadzającej nową matrycę stawek został zdjęty z porządku obrad piątkowego posiedzenia Sejmu. Punktem spornym stało się wyższe opodatkowanie napojów. Opozycja chciała odrzucić projekt w pierwszym czytaniu.
Krzysztof Koślicki
15.03.2019
VAT
Istotny wzrost zainteresowania obrotem kryptowalutami w Polsce doprowadził do konieczności wprowadzenia przepisów umiejscawiających je w systemie polskiego prawa podatkowego. Nowe przepisy obowiązują od stycznia. Są jednak na tyle nieprecyzyjne, że wymagają poprawy.
Iwona Kaczorowska
15.03.2019
CIT PIT
Twój e-PIT - nowa usługa Ministerstwa Finansów działa już miesiąc. System umożliwia niemal automatyczne rozliczenie rocznego podatku przez osoby fizyczne. Z uproszczenia ma skorzystać 4 mln podatników.
Krzysztof Koślicki
15.03.2019
PIT
Od początku 2019 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Najważniejsza jest data sprzedaży mieszkania i realizacja tzw. własnych celów mieszkaniowych. Na zmianach skorzystają m.in. spadkobiercy, którzy będą chcieli sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku.
Krzysztof Koślicki
15.03.2019
Domowe finanse PIT
Urząd Skarbowy nie mógł skutecznie wyegzekwować należności od podatnika, gdyż ten pozbył się świadomie majątku na rzecz żony. W orzeczeniu wydanym 14 marca br. Sąd Najwyższy uznał, że w takiej sytuacji sądy słusznie unieważniły umowę darowizny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.03.2019
Prawo cywilne PIT
Objaśnienia ministra finansów nie są źródłem prawa. Ponieważ jednak ta forma interpretowania przepisów jest przez resort coraz częściej wykorzystywana, eksperci radzą podatnikom, że dla nich bezpieczniej będzie, gdy w analizowaniu własnej sytuacji kierować się będą przepisami prawa, a nie objaśnieniami.
Grażyna J. Leśniak
15.03.2019
Ordynacja
Każdy z małżonków, niezależnie od sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w PIT-36 albo w PIT-37, przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, będzie uwzględniał wyłącznie swoje dochody, nie łącząc ich z dochodami małżonka, ani nie dzieląc na pół ‒ twierdzi Ministerstwo Finansów.
Grażyna J. Leśniak
14.03.2019
PIT
Naczelny Sąd Administracyjny oddala rocznie około 70 proc. skarg kasacyjnych. Na posiedzeniach niejawnych rozpatrywanych jest 35 proc. skarg kasacyjnych. Czeka się wtedy na rozstrzygnięcie od 3 do 6 miesięcy, a nie dwa lata - mówi sędzia NSA Sylwester Marciniak, przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej NSA..
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Resort finansów, ogłaszając wzór informacji MDR-3, która służy ujawnieniu stosowania schematów podatkowych, a zwłaszcza raportowania korzyści, które ów schemat mu daje, zrobił gigantycznego psikusa potężnemu lobby biznesowo-doradczo-medialnemu. W jaki sposób? Dla Prawo.pl pisze prof. Witold Modzelewski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Witold Modzelewski
14.03.2019
VAT
Na bieżącym posiedzeniu Sejm zajmuje się nowelizacją przepisów ustawy o VAT. Mają one wprowadzić nową matrycę stawek VAT. Nowością będą także wiążące informacje stawkowe. Od czerwca tego roku będzie można pytać także o opodatkowanie świadczeń kompleksowych.
Krzysztof Koślicki
14.03.2019
VAT
Unijny wykaz rajów podatkowych został zaktualizowany. W zeszłym roku 60 krajów wyeliminowało ponad 100 szkodliwych systemów podatkowych. Teraz na czarną listę zostało wpisanych 15 państw.
Krzysztof Koślicki
13.03.2019
CIT PIT
W środę rozpoczyna się cykl pisemnych egzaminów na doradcę podatkowego. Egzaminy potrwają aż 12 dni – do 29 marca br. Osoby, które zdadzą część pisemną z wynikiem pozytywnym, będą miały rok na zaliczenie części ustnej.
Krzysztof Koślicki
13.03.2019
Doradca podatkowy
Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w VAT. We wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Będą tam podane również numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Zapłata na inne konto nie będzie mogła być kosztem podatkowym.
Krzysztof Koślicki
12.03.2019
VAT
Organ podatkowy, który wydaje decyzję, ma obowiązek wskazania w niej dokładnej daty. Musi więc podać dzień, miesiąc i rok jej wydania. Gdy decyzja nie zawiera tej informacji, jest nieważna. Taki mankament to ciężkie naruszenie prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
12.03.2019
Ordynacja
Pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności wewnątrz grup kapitałowych, dochodzi do wielu różnych transakcji. Mają one na celu usprawnienie zarządzania strukturą oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności. Bardzo istotne jest zidentyfikowanie transakcji restrukturyzacyjnych podlegających obowiązkom związanym z cenami transferowymi – tłumaczy Michał Mieszkiełło z kancelarii Ożóg Tomczykowski.
Michał Mieszkiełło
12.03.2019
CIT
Zasady, które miały uprościć rozliczenia podatku u źródła tzw. WHT, przyniosły zgoła odwrotny skutek. Z uproszczeń właściwie nie da się skorzystać. Niektóre firmy zamiast pobierać podatek od kontrahentów, płacą go z własnej kieszeni. Tylko po to, żeby uniknąć skomplikowanych i czasochłonnych procedur. Odzyskanie nadpłaconych danin może jednak okazać się niemożliwe.
Krzysztof Koślicki
12.03.2019
CIT PIT
Zmiany w prawie podatkowym od zawsze są dynamiczne. W oczekiwaniu na uchwalenie nowej ordynacji podatkowej 23-24 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się XIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego pt. Co nowego w ordynacji podatkowej - reforma ogólnego prawa podatkowego.
Iwona Kaczorowska
11.03.2019
Ordynacja
Skarżąca w toku prowadzonego postępowania w sprawie VAT podnosiła, że angielski sąd orzekł o jej upadłości. W jej ocenie należało więc umorzyć prowadzone postępowanie podatkowe. Taki pogląd był błędny. Zanim ogłoszono upadłość podatniczki, sprawa o zobowiązania z VAT była już w toku - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Aleksandra Partyk
11.03.2019
Ordynacja VAT
W drugiej połowie maja produkcja, sprzedaż i eksport wyrobów tytoniowych mogą okazać się niemożliwe. Brak krajowych przepisów i opóźnienia legislacyjne uniemożliwiają handlowcom i producentom dostosowanie się do skomplikowanego unijnego systemu śledzenia papierosów. Przedsiębiorcy apelują o szybkie uchwalenie prawa.
Krzysztof Koślicki
11.03.2019
VAT
Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać rekompensaty już za 2018 r. Zgodnie z aktualnym projektem ustawy, żeby takie wsparcie za miniony rok uzyskać należałoby złożyć wniosek w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie projektu ustawy. Dlatego tak istotne jest baczne monitorowanie procesu legislacyjnego dotyczącego tego projektu – tłumaczy Krzysztof Wiński, starszy menedżer w PwC.
Krzysztof Wiński
11.03.2019
Finanse
Czy adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi, którzy jako promotorzy zgłoszą fiskusowi schemat podatkowy przygotowany dla swojego klienta, powinni wyłączyć się z reprezentowania go przed sądem? Zdaniem ekspertów, tak. Bo nie wiąże ich już tajemnica zawodowa, na którą mogliby się powołać, odmawiając zeznań.
Grażyna J. Leśniak
11.03.2019
Ordynacja Kontrola zarządcza
Podatnicy nie wiedzą, kiedy wystawione faktury można anulować, a kiedy konieczne jest sporządzenie korekty. Wyjaśniła to właśnie skarbówka. Z najnowszej interpretacji wynika, że anulowanie faktur jest możliwe tylko wyjątkowo, w ściśle określonych przypadkach.
Krzysztof Koślicki
09.03.2019
VAT
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy o Innovation Box (znanego w innych krajach pod nazwą Patent Box, IP Box). Jest to preferencyjne opodatkowanie 5-proc. stawką dochodów z patentów i innych praw własności intelektualnych. Na ich rezultaty przyjdzie nam jednak poczekać.
Iwona Kaczorowska
08.03.2019
CIT PIT
W resorcie przedsiębiorczości przygotowano projekt ustawy mającej ograniczyć zatory płatnicze, w szczególności dzięki zmianom w prawie cywilnym i podatkowym. Projekt może dać szansę na realizację tego celu, jednak przewiduje też nowe obowiązki, szczególnie dla dużych przedsiębiorców. O zmianach piszą Wojciech Trzciński i Piotr Majewski z PwC Legal.
Piotr Majewski Wojciech Trzciński
08.03.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nową usługę na rządowym serwisie gov.pl. Tzw. podpisywarka, bo o niej mowa, umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom elektroniczne podpisywanie dokumentów, m.in. sprawozdań finansowych.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2019
Rachunkowość
Z przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy o VAT wynika, że już od czerwca sprzedaż książek papierowych i elektronicznych będzie obciążona 5-proc. podatkiem. Jednak nowe przepisy, które miały uporządkować stawki VAT, powodują kolejne problemy. Zdaniem części ekspertów audiobooki w formie mp3 będą nadal opodatkowane 23 proc. stawką.
Krzysztof Koślicki
08.03.2019
VAT
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał właśnie pierwszą interpretację dotyczącą stosowania nowych zasad rozliczania wydatków związanych z samochodami. Limitowaniu nie podlega jedynie część odsetkowa opłaty leasingowej i niektóre ubezpieczenia. Zdaniem ekspertów, przepisy są niejasne, a odpowiedź fiskusa jeszcze ten chaos pogłębia.
Krzysztof Koślicki
07.03.2019
PIT
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski