Naukowcy zbadają, jacy nauczyciele będą potrzebni w najbliższych latach

Zarządzanie oświatą

Naukowcy z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego chcą ustalić, jakie kierunki kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu są i będą potrzebne w perspektywie najbliższych 5 i 10 lat. Przyjrzą się sytuacji kadrowej szkół i wyzwaniom w rekrutacji nowych nauczycieli.

14.07.2021

WSA: Gmina ma obowiązek dowieźć niepełnosprawnego także do szkoły niepublicznej

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Gmina ma obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu uczniowi bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do placówki. Jej wybór należy wyłącznie do rodziców dziecka. Niepubliczny charakter ośrodka oraz odległość od miejsca zamieszkania nie mają tutaj znaczenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

14.07.2021

Gdy minister zleci zajęcia, opinia kuratora niepotrzebna

Zarządzanie oświatą

To kurator oświaty będzie miał decydujący głos, jeżeli chodzi o zajęcia realizowane w szkołach przez organizacje społeczne. Choć uzasadnieniem projektowanych zmian w prawie jest ochrona praw rodziców, jeżeli urzędnikowi nie spodoba się tematyka zajęć, to ani uczniowie, ani rodzice programu nawet nie zobaczą. Co innego, gdy będą to programy, które zleci sam resort.

14.07.2021

Niewykonanie zaleceń kuratora skończy się utratą stanowiska

Zarządzanie oświatą

Niezrealizowanie zaleceń kuratora może się dla dyrektora szkoły skończyć odwołaniem w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia - wynika z roboczego projektu noweli prawa oświatowego. Według niego organ prowadzący szkołę lub placówkę odwołuje dyrektora szkoły lub placówki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

13.07.2021

MEN ogłosiło cele i kierunki polityki oświatowej państwa

Zarządzanie oświatą

Minister Edukacji Narodowej określił podstawowe kierunki polityki państwa na najbliższy rok szkolny. Będą to: wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, wzmocnienie edukacji patriotycznej, historycznej i ekologicznej, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w związku z pandemią COVID-19

12.07.2021

Więcej danych o nauczycielach trafi do ZUS

Prawo pracy Zarządzanie oświatą RODO

Resort edukacji przekaże Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych szczegółowe dane o nauczycielach przebywających na zwolnieniach lekarskich i urlopach. Po co? Nie do końca wiadomo. Jak lakonicznie przedstawia ministerstwo w uzasadnieniu, ma to na celu monitorowanie i badanie nauczycieli nieobecnych z powodu choroby.

12.07.2021

Prof. Leppert: Na studia nauczycielskie nie idą najlepsi maturzyści

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

Praca nauczyciela nie jest intratna finansowo. Rozpoczynający pracę w szkole zarówno po studiach I stopnia jak i II stopnia otrzymuje wynagrodzenie niewiele tylko wyższe niż sprzątaczka, która w tej szkole pracuje. Trudno więc oczekiwać, że te studia przyciągną dużą liczbę zdolnych kandydatów - mówi prof. Roman Leppert z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

10.07.2021

Od września w szkołach lekcje o zdrowiu

Zarządzanie oświatą

Planujemy, że od 1 września 2021 roku ruszą lekcje o zdrowiu w ramach godzin wychowawczych. Pandemia uniemożliwiła wprowadzenie ich rok temu - zapowiedział w czwartek wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Lekcje mają być organizowane w ramach godzin wychowawczych.

08.07.2021

MEiN przedstawiło programy wsparcia uczniów

Zarządzanie oświatą

Resort edukacji zapowiedział cztery programy wsparcia dla dzieci i młodzieży po pandemii - w założeniu mają pomóc w poprawie kondycji fizycznej, w wyrównaniu zaległości oraz program zdrowia psychicznego i profilaktyki krótkowzroczności. Szkolenia nauczycieli już ruszyły.

07.07.2021

Odwołanie od matury - im szybciej, tym lepiej

Zarządzanie oświatą

Maturzysta może się odwołać od wyniku egzaminu. Musi najpierw zgłosić chęć obejrzenia pracy, co warto zrobić, jak najszybciej, bo im więcej chętnych, tym dłuższa kolejka. W 2021 r. inne są niektóre terminy dotyczące odwołań - dotyczą ostatniej fazy, czyli procedury przed Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

05.07.2021

Matura 2023 - uczniowie już się boją, nauczyciele krytykują wymagania

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Uczniowie i nauczyciele, którym przyjdzie zmierzyć się z maturą 2023, są zaniepokojeni. Egzamin z niemal każdego przedmiotu w nowej formule jest krytykowany. Zdaniem praktyków, matematyki może nie zdać nawet 50 proc. nowych maturzystów. Trudniejszy ma być też egzamin z historii. Mimo wielu zastrzeżeń i lęków, nie ma mowy o odroczeniu startu nowej matury.

05.07.2021

Amnesty: Zamach na autonomię polskiej szkoły

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Upolitycznienie, ograniczenie roli samorządów w edukacji, zagrożenie dla pluralizmu prezentowanych poglądów – takie konsekwencje mogą dotknąć polskie szkoły po wprowadzeniu proponowanych przez ministra Przemysława Czarnka zmian w prawie oświatowym ocenia Amnesty International.

04.07.2021

Wyniki ósmoklasistów trochę lepsze niż w zeszłym roku

Zarządzanie oświatą

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty - za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 47 proc. Wyniki są porównywalne z zeszłorocznymi, kiedy ósmoklasiści z języka polskiego uzyskali średnio 59 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 46 proc.

02.07.2021

MEiN z planem na niwelowanie skutków pandemii, z wykonaniem gorzej

Zarządzanie oświatą

Od nowego roku szkolnego mają ruszyć programy, które pomogą uczniom dojść do siebie po powrocie do stacjonarnej nauki. Ministerstwo edukacji i nauki ma zainwestować w zajęcia wyrównawcze, dodatkowe godziny wychowania fizycznego oraz pomoc pedagogiczno-psychologiczną. Przygotowania już ruszyły, ale zajęć może nie być tak znowu wiele.

02.07.2021

ZNP apeluje do premiera o odwołanie ministra

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

Przemysław Czarnek, pełniąc funkcję Ministra Edukacji i Nauki dał się poznać jako osoba, która swoimi działaniami wywołuje nieustanne kontrowersje, budzi oburzenie i niesmak większości polskiego społeczeństwa - pisze Związek Nauczycielstwa Polskiego i apeluje o odwołanie szefa resortu edukacji i nauki z zajmowanego stanowiska.

01.07.2021

Prof. Śliwerski: Edukacja ma być dobrem wspólnym, ponadpartyjnym

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

Edukacja powinna być dobrem wspólnym, ponadpartyjnym, ponad formacją rządzącą. W sytuacji scentralizowania, przy jednoczesnym dyscyplinowaniu pedagogicznym i ideologicznym dyrektorów szkół, uniemożliwia się jakiekolwiek zmiany wewnątrzszkolne - mówi prof. Bogusław Śliwerski. Krytycznie ocenia też przygotowywany przez MEiN projekt tzw. pakietu wolności akademickiej.

01.07.2021

MEiN: Z prywatnymi szkołami problemów mało, ale nadzoru trzeba więcej

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą

Prywatna szkoła, która nie posłucha kuratora, będzie mogła stracić uprawnienia – wynika z założeń do projektu zmian w przepisach oświatowych. W uzasadnieniu resort edukacji twierdzi, że kurator nie może skutecznie sprawować nadzoru, nawet gdy otrzyma skargi. Tymczasem w odpowiedzi na interpelację dotyczącą szkół katolickich podkreśla, że to rzadkie przypadki

30.06.2021

Nowelizacja „metodą na pedofila” – bat na dyrektorów z populistycznym uzasadnieniem

Wymiar sprawiedliwości Zarządzanie oświatą

Groźna luka w przepisach sprawiała, że dyrektor, który dopuścił do molestowania dziecka w prowadzonej przez siebie placówce, nie mógł zostać ukarany - tak rząd uzasadnia wprowadzenie nowych przepisów karnych. Tak nieostrych, że przy okazji będą skutecznym straszakiem na niepokornych dyrektorów.

28.06.2021

Kończy się trudny rok szkolny - potrzebna strategia na kolejny

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

I oto koniec roku szkolnego – kolejnego, który upłynął pod znakiem pandemii. Choć uczniowie mieli od września uczyć się stacjonarnie, kolejne fale zakażeń szybko pokrzyżowały te plany. Niezadowoleni byli i nauczyciele i uczniowie. Wielu obawia się, że tak będzie także po wakacjach i chce, by rządzący tym razem odrobili lekcje i dobrze przygotowali szkoły do niepewnej jeszcze sytuacji we wrześniu.

25.06.2021

RPO chce wyjaśnień ws. dyscyplinarki dyrektora, który krytykował prezesa sądu

Zarządzanie oświatą

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące postępowania dyscyplinarnego przeciwko Marcinowi Konradowi Jaroszewskiemu, dyrektorowi XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie w związku z jego wypowiedziami publicznymi o prezesie Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieju Nawackim.

24.06.2021