Za drastyczny film na religii szkoła nie ukarze

Zarządzanie oświatą

W jednej z warszawskich szkół podstawowych ksiądz uczący religii włączył dziewięcio- i dziesięciolatkom drastyczne sceny z filmu Mela Gibsona „Pasja”. Dzieci płakały, odwracały głowę - dwie dziewczynki zaczęły mieć kłopoty ze snem. Część rodziców protestowała, jednak dyrekcja nie ma większego wpływu na treści prezentowane na lekcjach religii. Skargi można też kierować do kurii diecezjalnej.

21.06.2021

Nowa lista lektur - jeszcze większy nacisk na religię i patriotyzm

Zarządzanie oświatą

Nowa lista lektur to pierwszy krok, żeby dzieła Jana Pawła II za chwilę stały się obowiązkowe. Nie pojawia się na niej nic z nowszych tytułów, naprawdę istotnych, czytanych przez młodych ludzi. Ale rozumiem, że pod wpływem proponowanych ramot mają się oni zmienić. Jacy mają być? - zastanawia się Paweł Lęcki, polonista z Sopotu.

19.06.2021

„Nierozpraszanie chłopców” nie może być podstawą szkolnego dress codu

Zarządzanie oświatą

Szkoła ma prawo wprowadzić mundurki lub określić, jak mają ubierać się uczniowie. Zasady te powinny być jednak jasne i adekwatne. Niedopuszczalne jest stosowanie podwójnych standardów wobec uczniów i uczennic. Budzące wątpliwości przepisy można zgłosić do kuratora oświaty.

19.06.2021

Resort edukacji wykrętnie odpowiada na pytanie o sfinansowanie kontrowersyjnej książki

Zarządzanie oświatą

Resort edukacji niezbyt chętnie dzieli się informacjami o szczegółach swoich przedsięwzięć - kilka spraw o dostęp do informacji publicznej kończyło się w sądach, tak jak w przypadku odmowy podzielenia się listą nazwisk ekspertów pracujących przy podstawie programowej. Wymijającą odpowiedź otrzymała też posłanka pytająca o koszty wydanej niedawno przez pewną fundację książki.

18.06.2021

Organizacje społeczne protestują przeciwko zmianom w oświacie

Zarządzanie oświatą

Zmiany zagrażają jakości pracy szkoły, stabilności i niezależności nauczania i wychowania. Jeśli zostaną wprowadzone, szkoła utraci autonomię i podporządkowana zostanie w pełni władzy centralnej - piszą organizacje społeczne i stowarzyszenia angażujące się w działalność edukacyjną.

17.06.2021

Minister: Zmiany nie zagrożą autonomii oświaty, bo autonomii nie ma

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą

Nie ma autonomii szkół, jest autonomia szkół wyższych, a i tak jest fetyszyzowana - mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, komentując zapowiadane zmiany dotyczące uprawnień kuratorów. Według tego projektu, za niewykonanie zaleceń dyrektor będzie mógł zostać odwołany lub zawieszony - to ostatnie bez konieczności wytaczania postępowania dyscyplinarnego.

16.06.2021

Gminy dostaną 40 mln za zeroemisyjne autobusy

Zarządzanie oświatą

Z programu „Kangur” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje przedsięwzięcia zmniejszające zużycie paliw w transporcie w gminach. Dofinansowane zostaną zeroemisyjne autobusy do przewozu uczniów - w drugiej edycji programu „Kangur” wsparcie otrzyma szesnaście gmin.

16.06.2021

Premier chwali zmiany w edukacji. Trzeba "nasycić programy szkolne odpowiednimi komponentami"

Zarządzanie oświatą

Mogę powiedzieć, że dziękuję bardzo panu ministrowi za to, że swoje prace prowadzi w kierunku nasycenia programów szkolnych odpowiednimi komponentami - ocenił premier Mateusz Morawiecki. Chodzi m.in. o planowane przez Ministerstwo Edukacji Nauki zmiany na liście lektur. Premier stwierdził, że "patriotyzm, który coraz bardziej pojawia się w programach jest bliski jego sercu".

11.06.2021

Ruszył program „Leśna szkoła z klimatem”

Zarządzanie oświatą

W ramach programu resortów środowiska i edukacji przygotowane zostały zajęcia, podczas których dzieci dowiedzą się m.in. jak mądrze korzystać z lasu, jak się w nim nie zgubić, po co leśnicy wyznaczają szlaki, jakie szlaki są w lasach, czy można w lesie nocować albo które rośliny wolno zrywać.

10.06.2021

Wpłaty na radę rodziców dobrowolne, a naciski sprzeczne z prawem

Zarządzanie oświatą RODO

Nie ma podstaw, by wymagać od rodziców oświadczenia, że nie zapłacą składek na radę rodziców. Według prawników wymaganie takich oświadczeń jest nadmiarowe, bo przepisy oświatowe nie dają ku temu podstaw. Niezgodne z prawem jest również rozsyłanie do wszystkich zestawień z listą osób, które „zalegają” z wpłatami, bo tego zabraniają przepisy RODO.

10.06.2021

RPO interweniuje ws. homofobicznych wypowiedzi małopolskiej kurator

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Małopolska kurator oświaty w majowym komunikacie dla tarnowskich szkół określiła działania na rzecz praw osób nieheteronormatywnych (LGBT) jako „szkodliwe”, sugerując ich deprawujący charakter. Rzecznik praw obywatelskich ocenia, że wypowiedź miała homofobiczny charakter i występuje w tej sprawie do ministra edukacji.

09.06.2021

Szkoła wkrótce bez nauczycieli - coraz większe braki kadrowe

Zarządzanie oświatą

Czy we wrześniu zabraknie nauczycieli niektórych przedmiotów? Dziś mówi się zarówno o urlopach dla poratowania zdrowia jak i o odchodzeniu na emeryturę bez chęci dorabiania w szkole. Nie pomagają też ministerialne plany zmian w Karcie Nauczyciela - zwłaszcza zapowiadane zwiększenie pensum.

09.06.2021

Rozpoczęła się sesja egzaminów zawodowych

Zarządzanie oświatą

Wystartowała sesja egzaminu zawodowego w Formule 2019. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie w części pisemnej co najmniej 50 proc. a w części praktycznej – 75 proc. 21 czerwca br. rozpocznie się sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 i w Formule 2017.

08.06.2021

Albo zdalnie, albo stacjonarnie - po pandemii uczeń raczej bez szans na naukę z domu

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Uczniowie i nauczyciele nieprędko zatęsknią za w pełni zdalną szkołą - w większości przypadków negatywnie odbiła się ona na relacjach i stanie psychicznym uczniów, także na poziomie nauczania. Z drugiej strony postępów w stosowaniu nowych technologii nie warto zaprzepaszczać - można wykorzystać je np. w przypadkach losowych. MEiN bierze to pod uwagę, ale w ograniczonym zakresie.

08.06.2021

Premier: Konieczne inwestycje w szkolnictwo zawodowe

Zarządzanie oświatą

Staramy się nadrobić grzech III RP, jakim było odłożenie do lamusa kształcenia zawodowego i technicznego - powiedział w poniedziałek w Tomaszowie Mazowieckim (Łódzkie) premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, Polski Ład jest programem zakładających utworzenie ponad 500 tys. nowych miejsc pracy.

07.06.2021

WSA: Bez konsultacji ze związkami zawodowymi nie można obniżyć pensum

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Uchwała w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć powinna zostać skonsultowana ze związkami zawodowymi. Dotyczy ona bowiem warunków zatrudnienia w jednostkach oświatowych. Akt ten nie może też obniżać pensum tylko jednej osobie, więc organ powinien określić jednakowe warunki dla wszystkich. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny

07.06.2021

W naszej szkole dzieci są szczęśliwe

Zarządzanie oświatą

Wykluczamy ocenianie, budujemy u dziecka motywację, na koniec roku wyróżniamy każde dziecko za coś, co robi najlepiej. Dopiero od VII klasy jest system mieszany, są oceny opisowe i na zaliczenie cyfrowe - mówi Marzena Kędra, dyrektor Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu. Filozofia szkoły, oparta na myśli francuskiego pedagoga z początku XX w. kładzie nacisk m.in. na samorządność dziecięcą,

07.06.2021

Szkolne zasady z poszanowaniem praw transpłciowych uczniów

Zarządzanie oświatą RODO

Prawo oświatowe w żaden sposób nie określa, jak uczeń powinien się podpisywać na sprawdzianie lub w zeszycie, nie ma więc powodu, by zmuszać transpłciowego ucznia do tego, by posługiwał się danymi metrykalnymi. Warto postawić na działania edukacyjne, co pomoże uniknąć konfliktów w szkole - mówi adwokat Karolina Gierdal, prawnik Kampanii Przeciwko Homofobii.

05.06.2021

Domniemanie niewinności również przy ocenianiu zdalnego nauczania

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Cztery piątki, dwie tróje i trzy szóstki – na koniec roku dostateczny. Niektórzy nauczyciele nie wierzą, że uczniowie uczciwie pracowali podczas zdalnych lekcji, więc ocenę na koniec roku wystawiają na podstawie tych kilku not, z którymi zdążyli przed lockdownem. To wątpliwa prawnie praktyka. A prawo pozwala uczniom i ich rodzicom odwoływać się od takich decyzji.

04.06.2021