Uczniowie w specjalnym systemie określają swoje preferencje, wskazując szkołę i profil klasy, do której chcą pójść. Liczba klas, jakie mogą wskazać, zależy od jednostki samorządu terytorialnego  – w tym roku w Warszawie można wskazać dowolną liczbę preferencji, część samorządów określa natomiast, że mogą to być trzy klasy.

 

Terminy rekrutacji:

 • woj. dolnośląskie: od 16 maja do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. kujawsko-pomorskie: od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. lubelskie: od 20 maja do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. lubuskie: od 15 maja do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. łódzkie: od 22 kwietnia do 21 maja 2024 r. do godz. 12.00
 • woj. małopolskie: od 13 maja do 4 lipca 2024 r.
 • woj. mazowieckie: od 15 do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. opolskie: od 16 maja do 19 czerwca 2024 r.
 • woj. podkarpackie: od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. podlaskie: od 13 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. pomorskie: od 15 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. śląskie: od 13 maja do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. świętokrzyskie: od 13 maja do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. warmińsko-mazurskie: od 20 maja do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. wielkopolskie: od 20 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. zachodniopomorskie: od 10 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

 

Każdy punkt się liczy - od egzaminu ósmoklasisty można się odwołać>>

 

Warto zadbać o dodatkowe punkty

Maksymalnie można uzyskać 200 punktów – 100 za idealne wyniki egzaminu ósmoklasisty, kolejne 100 za oceny i osiągnięcia na świadectwie. Uczniowie, którzy są finalistami lub laureatami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, albo laureatami konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły publicznej, którą wskazały w swoim wniosku jako szkołę pierwszego wyboru. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą znane 3 lipca 2024 r.

 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Sprawdź w LEX: Czy w procesie rekrutacji do liceum dyrektor szkoły może ustalić język obcy nowożytny jako jeden z dwóch przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły? >

  


Preferencja do klasy, a nie szkoły

Kluczowe jest właśnie to, że uczeń jako preferencję wybiera konkretną klasę, a nie tylko szkołę. Przykładowo – najwięcej chętnych wybiera klasy matematyczno-informatyczne, matematyczno-fizyczne i biologiczno-chemiczne. Mniej startuje do klas humanistycznych lub z rozszerzonym językiem obcym, który nie jest tak popularny, jak angielski. Nie oznacza to jednak, że uczeń, który zapisał się do obleganej klasy i się do niej nie dostał, „spadnie" do klasy o innym profilu.

- System obliczy uczniowi punkty do oddziału pierwszego wyboru, a potem określi, które ma miejsce na liście kandydatów – wyjaśniała Prawo.pl dyrektorka LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Bema w Warszawie. – Powiedzmy, że mamy 30 miejsc, jeżeli kandydat ma 29 wynik, zakwalifikuje się do oddziału, który wybrał w pierwszej kolejności – wskazuje. Jeżeli uczeń nie zakwalifikuje się do klasy I wyboru, na tych samych zasadach wylicza się mu punkty do klasy II wyboru (musi to być konkretnie wybrana przez niego klasa – system sam z siebie nie zmieni profilu oddziału w wymarzonym liceum, jeżeli uczeń nie wybrał go w drugiej kolejności).

Sprawdź w LEX: Jaki wymiar godzin przedmiotów w zakresie rozszerzonym powinien realizować uczeń w klasie I szkoły ponadpodstawowej? >

 

Lepszy uczeń „wypchnie” tego, który zgłosił się pierwszy

Następnie algorytm wylicza punkty dla klasy drugiego wyboru i tu znów wygra lepszy – tu również konkurują ze sobą uczniowie z innych preferencji, którzy wybrali dana klasę. Za każdym razem liczą się punkty, nawet jeżeli do danego oddziału zgłosiło się w pierwszej kolejności tak mało kandydatów, że zakwalifikowaliby się wszyscy do przyjęcia , to konkurują z osobami, które tę klasę wybrały jako swoją opcję awaryjną.

Uczeń, który nie dostał się do klasy pierwszego wyboru ze względu na zbyt małą liczbę punktów jest kwalifikowany do klasy, którą wybrał w drugiej kolejności. Według tej zasady system rozpatruje wszystkie preferencje uczniów aż ustalone zostaną listy uczniów poszczególnych klas. - W tym roku faktycznie jest wyjątkowo trudno. Problem z dostaniem się do szkoły mogą mieć też uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w tym roku w naszej szkole liczba tych kandydatów przekracza  zdecydowanie liczbę miejsc. To wyjątkowo trudne zwłaszcza dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, bo jest stosunkowo niewiele szkół dostosowanych do ich potrzeb - wskazuje.

 

 

Rekrutacja uzupełniająca

Bywa jednak, że ktoś mocno przeliczy się np. zakładając wyższy wynik egzaminu ósmoklasisty i nie dostanie się do żadnej z wybranych klas. W takiej sytuacji będzie musiał wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej – w tej procedurze uczniowie ponownie muszą złożyć wniosek o przyjęcie do placówki. Ci, którzy się dostaną muszą dostarczyć do szkoły niezbędne dokumenty.

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • woj. dolnośląskie: od 24 do 25 lipca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. kujawsko-pomorskie: od 22 do 29 lipca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. lubelskie: od 19 do 26 lipca 2024 r.
 • woj. lubuskie: od 1 do 5 sierpnia 2024 r.
 • woj. łódzkie: od 23 lipca do 26 lipca 2024 r. do godz. 12.00
 • woj. małopolskie: od 17 do 24 lipca 2024 r.
 • woj. mazowieckie: od 29 do 31 lipca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. opolskie: od 26 do 31 lipca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. podkarpackie: od 24 do 26 lipca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. podlaskie: od 23 do 26 lipca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. pomorskie: od 22 do 24 lipca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. śląskie: od 22 do 25 lipca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. świętokrzyskie: od 29 lipca do 2 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. warmińsko-mazurskie: od 17 do 24/29 lipca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. wielkopolskie: od 19 do 26 lipca 2024 r. do godz. 15.00
 • woj. zachodniopomorskie: od 19 do 22/26 lipca 2024 r. do godz. 15.00

 


Dokumenty muszą trafić do szkoły pierwszego wyboru

Wszyscy uczniowie zostaną jednak przyjęci do szkoły – choć oczywiście, jak wielokrotnie tłumaczyło  ministerstwo, niekoniecznie do tej wymarzonej. Kandydat ma gwarancję nauki w szkole publicznej. Jeżeli uczeń nie dostanie się do żadnej szkoły ani w pierwszej turze rekrutacji, ani w rekrutacji uzupełniającej, należy zwrócić się do rady powiatu o wskazanie placówki, w której są wolne miejsca.

Czytaj w LEX: Rekrutacja do branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia >

Ważne jest też dostarczenie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych składają w szkole pierwszego wyboru kopie:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  oraz
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W przypadku zmiany szkoły, należy odebrać dokumenty i samemu dostarczyć je do szkoły, do której ostatecznie dostał się kandydat. Nie ma tu przy tym znaczenia, szybkość dostarczenia dokumentów - ważne, by było to w terminie.