Wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, które chcą wziąć udział w akcji, MEiN prosi o wypełnienie ankiety dostępnej w Strefie Pracownika SIO (zakładka Ankiety). Na zgłoszenia czeka do 27 października br. do godz. 23.59. Finał akcji odbędzie się w poniedziałek, 30 października.

Rusza kolejna odsłona akcji #WolnaSzkola>>

 

„Szkoła pamięta” – propozycje działań

W ramach akcji – szkoły, przedszkola i placówki oświatowe mogą realizować różne działania. Oto ich propozycje:

  • odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci i poznanie związanej z nimi historii;
  • uporządkowanie bezimiennych i opuszczonych grobów w okolicy;
  • przygotowanie wystawy/gazetki ściennej poświęconej lokalnemu bohaterowi lub postaci ważnej dla historii;
  • przygotowanie prac plastycznych nawiązujących do polskiej tradycji świąt zadusznych;
  • odszukanie pamiątek rodzinnych (zdjęcia, przedmioty) przekazywanych z pokolenia na pokolenie i przygotowanie prezentacji na ich temat;
  • zorganizowanie wycieczki patriotycznej;
  • spotkanie z osobą popularyzującą historię danego regionu;
  • opracowanie prezentacji multimedialnej, która będzie mogła być wykorzystana podczas zajęć lekcyjnych, np. prezentacja dotycząca jakiejś postaci lub rocznicy historycznej;
  • wsparcie organizacji pomagających Polakom i Polonii za granicą, w tym opiekujących się miejscami pamięci poza granicami naszego kraju.

Są to jedynie propozycje działań w ramach akcji. Chętnie pozna inicjatywy przygotowywane przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe z całego kraju. Zachęca do zamieszczania informacji o realizowanych działaniach na stronach internetowych oraz postów w mediach społecznościowych z oznaczeniem #SzkołaPamięta.

Sprawdź w LEX: Czy osoba zatrudniona na stanowisku pomoc nauczyciela może pełnić funkcję opiekuna podczas wycieczki szkolnej? >

 

Szkoła pamięta 2023

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Odbywa się w okresie, w którym wspomina zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

 

Poprzednie edycje akcji

Akcja „Szkoła pamięta” rozpoczęła się w 2019 r. W 2022 roku w akcji wzięło udział ponad 1,3 mln uczniów oraz 108 tys. nauczycieli z ponad 11 tys. szkół (11 208). Największą popularnością inicjatywa cieszyła się wśród uczniów: Mazowsza (prawie 200 tys. uczniów z 1496 szkół), Wielkopolski (150 tys. uczniów z 1246 szkół), Pomorza (100 tys. uczniów z 753 szkół) i Podkarpacia (76 tys. uczniów z 726 szkół). Uczniowie i nauczyciele odwiedzali lokalne miejsca pamięci, porządkowali opuszczone mogiły, poznawali historię swojego regionu, przygotowywali wystawy i gazetki ścienne, uczestniczyli w spotkaniach z popularyzatorami historii.

Akcja "Szkoła pamięta" organizowana jest przez MEiN od 2019 r. W pierwszej edycji przedsięwzięcia uczestniczyło 1,3 mln uczniów z ponad 11 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. W 2020 roku w akcji wzięło udział 6 222 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z całego kraju. W inicjatywę włączyło się także 40 polonijnych placówek oświatowych z całego świata. W 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 zachęcano przede wszystkim do działań on-line i o charakterze multimedialnym. Każda szkoła, która zgłosi swój udział w akcji, będzie mogła pobrać specjalny logotyp, a po zakończeniu przedsięwzięcia otrzyma pamiątkowy dyplom od ministra edukacji i nauki.

Sprawdź też w LEX: Czy rada pedagogiczna uchwałą może zająć stanowisko w sprawie nauczyciela-członka rady pedagogicznej, którego wizerunek publikowany w mediach społecznościowych godzi w dobre imię szkoły? >