Kwestia dotycząca wydawania legitymacji szkolnych (zarówno w postaci karty formatu ID-1, jak i nowej mLegitymacji) uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy, zwanych dalej „szkołami polskimi”, oraz uczniom szkół i zespołów szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy, zwanych dalej „szkołami za granicą”, została natomiast uregulowana w art. 11 ust. 1e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą o aplikacji mObywatel. Zgodnie z przywołanym przepisem legitymacja szkolna dla ww. uczniów jest wydawana:

  • na wniosek ucznia – w przypadku ucznia pełnoletniego;
  • na wniosek jego rodziców – w przypadku ucznia niepełnoletniego.

 

 

Łatwiej o legitymacje na smartfonie - niepotrzebna będzie zgoda rodziców>>

 

Nowy projekt

Szkoły w Polsce prowadzą kształcenie na odległość uczniów zamieszkałych za granicą, zatem - jak wyjaśnia ministerstwo - zasadne jest, aby wydanie legitymacji szkolnych, nadających uczniom uprawnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odbywało się na takich samych zasadach jak w przypadku uczniów szkół polskich i szkół za granicą, którzy również zamieszkują za granicą. Wydawanie uczniom szkół w Polsce legitymacji szkolnych w postaci karty formatu ID-1 będzie odbywać się na wniosek ucznia – w przypadku ucznia pełnoletniego albo na wniosek rodziców – w przypadku ucznia niepełnoletniego. W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach w Polsce uczyło się 1726 uczniów, natomiast na wniosek wydano 707 legitymacji szkolnych w postaci karty formatu ID-1.

 

W roku szkolnym 2023/2024, do dnia 22 września 2023 r., wpłynęło jedynie 18 wniosków o wydanie legitymacji szkolnej w postaci karty formatu ID-1. Jednocześnie, analogicznie jak w przypadku uczniów szkół polskich i szkół za granicą, nie przewiduje się wydawania uczniom szkół w Polsce nowej mLegitymacji. Takie rozwiązanie jest również obecnie przyjęte na gruncie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, zgodnie z którym uczniom szkół polskich, szkół za granicą i szkół w Polsce nie była wydawana dotychczasowa mLegitymacja szkolna.